Том 26 (2019): Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти

					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 26. Рік 2019

Підписано до друку: 17 червня 2019

Опубліковано: 2019-06-17

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти