Про журнал

ISSN:2664-1909 (print) 

Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Збірник статей
Українська рецензована фахова друкована періодика з педагогічних наук

У періодичному виданні "Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти" публікуються оригінальні рецензовані статті, авторські наукові праці, методичні розробки, результати дисертаційних досліджень з мистецької освіти та педагогіки мистецтв. Засновано 2004 р. 

Засновник і видавець: Український державний університет імені Михайла Драгоманова (підпорядкування: МОН України).

Офіс редколегії: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського, кафедра фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова. 

Інформація на web-сторінці засновника видання: Університетські наукові збірники (npu.edu.ua) 

УДК: 37.01:7(06)
Мова видання: українська. Інші мови: англійська (анотації та література). 
Дата заснування: 2004 рік. 
Статус: періодичне видання, що продовжується. 
Періодичність: 2 на рік (червень, грудень). 
Порядок оприлюднення: публікація кожного випуску схвалюється рішенням Вченої ради університету на основі рецензій незалежних експертних оцінок профільних фахівців.
Цільове призначеня: збірник наукових статей / академічні фахові дослідження 
Вид: друковане видання 
Вид медіа за держреєстрацію: друкований збірник 
Академічний формат: статті наукові 
Принцип внеску дослідника: особистий інтелектуальний внесок кожного автора статті у поточний випуск збірника наукових праць.
Копірайт / авторське право: зберігається за автором статті (за умови посилання на першу публікацію в цьому Часописі). 
Право першої публікації: належить збірнику. 
Академічний статус: підтерджений; видання включено в Перелік фахової наукової періодики (затверджено МОН України) – категорія "Б" – педагогічні науки, 014 середня освіта (за спеціальностями). 
Місце видання: Київ, Україна.
Розповсюдження: загальнодержавне.
Умови доступу: безоплатно.
Політика відкритого доступу: підтримується з метою глобального обміну знаннями, за умови зазначення повних вихідних даних кожної статті автора. 
Архівування збірника: підтримується внутрішє та зовнішнє архівування БД цифровими платформами України. 

Держреєстрація: Ідентифікатор медіа R30-01418. Витяг з реєстру суб’єктів у сфері медіа-реєстрантів від 28.09.2023 №932 (Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення). Засновник: Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Примітка: з 2004 по 2023 рр. назва збірника – "Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти" – Свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 8820 від 01.06.2004 (Державний комітет телебачення та радіомовлення України), засновник: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Фахове видання України – категорія "Б": педагогічні науки, спеціальність 014 (середня освіта, за предметними спеціальностями) – затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 р. №894 (додаток 2) зі змінами від 20.12.2023 р. №1543 (додаток 8). Рекомендовано для опублікування результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії.  

Голова Редколегії -
Щолокова Ольга Пилипівна,
професор, доктор педагогічних наук

Відповідальний секретар - 
Забара Максим Володимирович,
доцент, кандидат мистецтвознавства