Редакційний штат

Редакційна колегія:

 • Щолокова Ольга Пилипівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Факультет мистецтв ім.Анатолія Авдієвського) УДУ імені Михайла Драгоманова. Голова редакційної колегії 

 • Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту проблем виховання НАПН України, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти
 • Козир Алла Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування (Факультет мистецтв ім.Анатолія Авдієвського) УДУ імені Михайла Драгоманова
 • Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 • Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 • Ішутіна Олена Євгенівна, доцент; доцент кафедри теорії і практики навчання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 • Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 • Федоришин Василь Ілліч, доктор педагогічних наук, професор; декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського УДУ імені Михайла Драгоманова
 • Хижна Ольга Петрівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу та диригування факультету мистецтв УДУ імені Михайла Драгоманова
 • Мозгальова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 • Буларга Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Бєльцького державного педагогічного університету (Молдова)


Відповідальний секретар: Забара Максим Володимирович, доцент, кандидат мистецтвознавства (PhD / спец. "Музичне мистецтво"; доцент кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського) УДУ імені Михайла Драгоманова