Анонси

Редколегія збірника "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти" запрошує авторів до співпраці. Випуски формуються двічі на рік: до 1 Травня (друк у Червні) і до 2 Листопада (друкується в Грудні).