Анонси

Редколегія збірника "Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти" запрошує авторів до співпраці. Випуски формуються двічі на рік: до 15 квітня (друкована версія стандартно запланована на місяць Червень) і до 15 жовтня (публікація номеру в Грудні).