Том 25 (2018): Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти

					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 25. Рік 2018

Підписано до друку: 10 грудня 2018

Опубліковано: 2018-12-10

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти