Том 29 (2023): Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, Випуск 29 (2023 рік)

					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : [зб. наук. праць] / гол. ред. кол. О.П. Щолокова. – Вип. 29. – Київ : Видавництво Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023. – 235 с.

Підписано до друку: 22 травня 2023

Опубліковано: 2023-05-22

Весь випуск

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді

Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти