Невербальна експресія: форми вираження художньої думки в хореографії та музичному мистецтві (на прикладі балету Крістал Пайт "Body and Soul", 2019)

Автор(и)

  • Бурська Олена Петрівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-9330-1299
  • Кулик Денис Олексійович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-7234-4126

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.03

Ключові слова:

хореографічний образ, сучасна хореографічна мова, сприйняття музичного образу, невербальна експресія, Крістал Пайт, балет «Тіло і душа»

Анотація

У статті здійснено аналіз хореографічних образів другої частини балету "Тіло і Душа", створеного канадською хореографкою Крістал Пайт на музику Прелюдій ор.28 Ф. Шопена. Простежено особливості взаємодії хореографічного та музичного образів, форм та способів невербальної експресії двох споріднених мистецтв. Визначено, що процесуальний характер розгортання музичного і хореографічного образів, їх динамічність, часова модальність є спільною основою, яка дозволяє двом невербальним мовам «співіснувати» в хореографічному образі і посилювати його художній ефект. На основі проведеного аналізу виділено основні принципи взаємодії хореографічного та музичного образів в балетній хореографії К. Пайт: принципи емоційного та структурного резонансу; принцип емоційного доповнення образу; принцип корекції образу; принцип емоційного дисонансу.

Посилання

Бернадська Д.П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній хореографії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.01. Київський національний ун-т культури і мистецтв. К., 2005. 20 с.

Волошина Л. Взаємовплив музики і хореографії в історичному контексті. Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Вип. 11. 2012. С. 237–243.

Зінич О.В. Пластичність у балетній музиці М. Равеля (в аспекті взаємодії мистецтв): монографія. Київ: ІМФЕ, 2009.231 с.

Зінич О. Пластична взаємодія різних образних систем у мистецтві балету (аспект співвіднесеності музичного та хореографічного руху). Студії мистецтвознавчі. Театр. Музика. Кіно. Число 1 (49). НАНУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2015. С. 14–24.

Кравчук О. Г. Хореографічні школи Європи як творчі лабораторії синтезу мистецтв. Вісник міжнародного слов’янського університету: український науково-теоретичний журнал. Харків, 2009. Т.12. №1. С. 8-15. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VMSU/mystetstvo/2009_1/09ogkiyv.htm

Лазаревська А. О. Основні принципи хореографії постмодерну. Культура України. Випуск 56. 2017 . С.131-139.

Ортега-і-Гассет Х. Musicalia URL: https://lib.misto.kiev.ua/filosof/ortega/ortega08.dhtml

Павлюк Т.С. Українське балетмейстерське мистецтво другої половини ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.01.Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. К., 2005. 18 с.

Станiшевський Ю.О. Парадокси балетного постмодернізму. Музика. 2003. № 1–2. С. 19-21.

Татаренко М. Г. Традиції у постмодерній творчості І. Кіліана. Вісник Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. 2014. Вип. 31. С. 112-116.

Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія. Харків: Харк. держ. акад. культури, 2007. 344 с.

Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія. К.: КиМУ, 2010. 208 с.

Щербаков В.В. Мистецтво балету у постмодерністському дискурсі. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.2013. Вип. 31. С. 320–327.

Complete with the original Gramophone reviews of 50 of the finest Chopin recordings available. URL:https://www.gramophone.co.uk/features/article/the-50-greatest-chopin-recordings

Citron P.(2021). Choreographer Crystal Pite Talks About ‘Body And Soul’ On Film. URL: https://www.ludwig-van.com/toronto/2021/02/16/feature-choreographer-crystal-pite-talks-body-soul-film/

Jowers C. (2012). The Dance Enthusiast Asks: Crystal Pite. The Dance Enthusiast, 2012. URL:https://www.dance-enthusiast.com/features/the-dance-enthusiast-asks/view/The-Dance-Enthusiast-Asks-Crystal-Pite-2012-03-17

J. Hanna (2001) The Language of Dance. Journal of Physical Education Recreation & Dance 72 (4): 40-45, 53, April 2001. URL: https://www.researchgate.net/publication/273371092_The_Language_of_Dance

Ozkaya O. (2015). Crystal Pite’s Collaborative work with the Electric companytheatre in Vancouver. A Thesis submitted in partial fulfillment ofthe requirements for the degree of Master of Arts.Vancouver:VancouverUniversity, 2015. 94 р.

Smith J. (2021). Dance review: Crystal Pite's Body and Soul distills the major themes of her career on an epic scale. URL: https://www.createastir.ca/articles/dance-review-body-and-soul-paris-opera-crystal-pite

Winter A. (2020). I love working with the rhythm and the complexity of language. URL: https://www.thestage.co.uk/big-interviews/crystal-pite

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22