Проблема підготовки магістрів-вокалістів до художньо-творчої діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.14

Ключові слова:

фахова підготовка, магістри-вокалісти, художньо-творча діяльність, творча самореалізація, культурний діалог

Анотація

У статті висвітлено актуальну проблему формування готовності магістрів-вокалістів до художньо-творчої діяльності. Аналіз наукової літератури за напрямом досліджуваної проблеми дозволяє нам виявити значущі аспекти та сутнісні характеристики підготовки магістрантів-вокалістів до художньо-творчої діяльності. Бажаний формат сучасного фахівця характеризується за ознаками універсальності, зокрема, вокаліста-виконавця, який досконало володіє голосом, орієнтується в манерах виконання різножанрового й різностильового репертуару. Сучасний вокаліст-виконавець відповідно володіє індивідуальним творчим підходом у створенні художнього образу виконуваного вокального твору за іміджевими ознаками. Удосконаленню процесу фахової підготовки магістрів-вокалістів сприятиме підготовка до художньо-творчої діяльності, які в процесі подальшої фахової самореалізації будуть готові до ведення культурного діалогу зі слухачами. В цілому це сприятиме формуванню культури слухацької аудиторії підростаючого покоління шляхом упровадження новітніх форм фахової самореалізації вокаліста-виконавця.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. Бусел В. Т. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Гаврилюк О.А. Методика організації художньо-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва: методичний посібник. Вінниця: ТОВ «Друк», 2016. 120 с.

Жигінас Т.В. Наукові засади формування вокально-виконавської майстерності майбутніх магістрів з Китаю у працях сучасних українських та китайських науковців // Науковий збірник: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 5 (119) – Р. IV. С. 125-136.

Зуб К.К. Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва //Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського/. - 2011, Вип. 1.33 с. 140-143.

Козир А.В. Професійна майстерність учителя музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. 380 с.

Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: автореф. Дис… док. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 47 с.

Падалка Г.М. Учитель, музика, діти / Г. М. Падалка. – Київ: Музична Україна, 1982. – 144 с.

Роменець В.А. Психологія творчості / Психологія творчості. Київ. 1965.

Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2005.

Сисиєва С.О.Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: Монографія /С.О. Сисоєва – К.: ТОВ Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – 404 с.

Творчий розвиток особистості засобами мистецтва: навчально-методичний посібник / за ред. Н. Г. Ничкало. Чернівці: Зелена Буковина, 2011. 255 с.

Тернопільська В.І., Коломієць Т.В., Піонтківська І.О. Довідник з виховної роботи зі студентами: навч. посіб. Тернопіль : Богдан, 2014. 184 с.

Цянь Кай Художньо-творча діяльність особистості: теоретичний аспект. // зб. наукових матеріалів НПУ ім. М.П.Драгоманова «Імідж сучасного педагога» /, №1(190), с.107–110. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-107-110.

Щолокова О.П. Філософські засади мистецької освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009.

Rose Lee Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present //Ad Marginem Press, Garaj. – 2019, – 320c. https://www.livelib.ru/book/1003033853-iskusstvo-performansa-ot-futurizma-do-nashih-dnej-rouzli-goldber

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін