До проблеми формування професійної мобільності майбутніх вчителів мистецьких дисциплін

Автор(и)

  • Герасимова Ірина Генадіївна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-7000-7652
  • Лученко Олена Володимирівна Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-0788-0106

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.07

Ключові слова:

професійна підготовка, вчителі мистецьких дисциплін, мобільність, професійна мобільність, професійна мобільність вчителя

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх педагогів, а саме вчителів музики, хореографії, образотворчого мистецтва. Розглянуто умови, в яких відбувається життєдіяльність сучасної людини. На загально-цивілізаційному рівні – це глобалізація та інформатизація, а на регіональному - перехід до економічного розвитку, зміна вимог роботодавців до працівників, наслідки пандемії Covid-19. Акцентовано увагу на ситуації, що виникла в суспільстві завдяки військовій агресії РФ. З’ясовано, що запорукою успішності сучасного фахівця в таких умовах стає прояв у професійній діяльності мобільності, яка стосується і професійної діяльності педагогів, вчителів мистецьких дисциплін. Показано, що їхня професійна діяльність вже за своєю суттю є досить своєрідною. Відтак формування професійної мобільності педагогів такого профілю зумовлює необхідність врахування поліфункціональності, множинності професійних ролей з опорою на творчий потенціал мистецтва, його вплив на особистість. Зроблено висновок щодо необхідності розроблення теоретичного, методичного та практичного забезпечення формування професійної мобільності вчителів мистецьких дисциплін.

Посилання

Біда О. А., Гончарук В. В., Гончарук В. А. (2019) Професійна мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Педагогічні науки. Вип. 178. С. 17-21

Герасимова І.Г.(2015) Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери: монографія. - Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К». 512 с.

Кабур Л.М. (2021) Компонентна структура професійної мобільності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Випуск 79. Том 1. С. 150-154.

Кондратова Л.Г., Ружицький В.А. Професійний розвиток вчителів мистецьких дисциплін у післядипломній освіті. http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/47/910/2047-1?inline=1

Лупак Н. Сучасні вимоги до вчителя мистецтва (2020). Мистецтво та освіта. №3. С. 2-6.

Приступа Є., Криштофович С. (2020) Професійна мобільність майбутніх учителів фізичної культури як передумова конкурентоспроможності щодо надання освітніх послуг. Освітні обрії. №2. С.105-109.

Пріма Р. М. (2008) Професійна мобільність майбутнього вчителя початкових класів: навчальний посібник. Луцьк : Вега. 100 с.

Ростовська Ю.О. (2007) Проблеми формування педагогічних переконань майбутніх вчителів мистецьких дисциплін. Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей. – Вип. 1. Відп. ред. О. Я. Ростовський. – Ніжин: Вид-во НДУ. С. 25-37.

Ростовський О. Я. (1997) Педагогіка музичного сприймання: навчальний посібник. К. ІЗМН. 234 с.

Сушенцева, Л., Шевчук, Г., Дольнікова, Л. (2016) Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг. Молодь і ринок. №5. С 6–12.

Чуба В. (2014) Проблеми формування професійних якостей майбутніх хореографів в системі вищої освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. №10. С.221-227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін