Роль концертмейстера в роботі над класичним танцем

Автор(и)

  • Науменко Ілона Володимирівна Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-0817-0736
  • Науменко Назар Олегович Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-0857-8811

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.04

Ключові слова:

екзерсис, концертмейстер, концертмейстерська діяльність, класичний танець, навички, уміння

Анотація

Представлено основні напрями концертмейстерської діяльності, алгоритм заняття з класичного танцю, уміння і навички, якими повинен володіти концертмейстер для успішної роботи в класі хореографії, комплекс тренувальних вправ в роботі концертмейстера над класичним танцем, особливості музичного супроводу з екзерсису. Ефективність роботи концертмейстера у процесі роботи над класичним танцем залежить від низки його професійних виконавських якостей і рівня обізнаності у галузі класичних екзерсисів. Особливо важливим постає уміння здійснювати стильову імпровізацію з дотриманням вимог певного жанру. Водночас, концертмейстер може виступати й популяризатором музики, добираючи та постійно оновлюючи музичні зразки та, за домовленістю з викладачем, стисло розповідаючи здобувачам про митців різних національних композиторських шкіл та епох.

Посилання

Бучок Л., Ярова Л., Майор Н. (2010) Специфіка роботи концертмейстера на початковому етапі вивчення класичного танцю першого року навчання. Ужгород: Ґражда, 168с.

Зорін В. (2018) Методичні аспекти роботи піаніста-концертмейстера у хореографічному класі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, Вип. 68. С. 42-45.

Зихлінська Л., Мей В. (2003).Перші кроки. Приклади уроків для молодих педагогів професійних хореографічних училищ : Практ. посібник по методиці вивчення класичн. танцю в мол.класах .К.: Логос. 360с.

Корж Г. (2021) Забезпечення музичного супроводу екзерсису в класі класичного танцю. Методичні рекомендації для закладів передвищої мистецької освіти спеціальність 025 Музичне мистецтво «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (протокол від 14.05.2021 р. № 3) 34 c.

Котов В., Л. Одерій (2021) Теорія і методика класичного танцю: методичні рекомендації до курсу «Практикум класичного танцю» для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальності 013 Початкова освіта, спеціалізації «Хореографія». – Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. 58 с.

Ленд’єл-Сяркевич А., Бурман К., Екман М. (2020) Особливості комунікативної взаємодії піаніста-концертмейстера та викладача хореографії у класі класичного танцю. [Електронний ресурс] / Ленд’єл-Сяркевич А., Бурман К., Екман М. Режим доступу:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37398/Lendiel-Siarkevych_112-120.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Настюк О. (2013), Особливості роботи концертмейстера на уроках класичного танцю. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Львів,2013. № 10(269). Ч. ІІ. С.117-123.

Слупська Н.В. (2017), Принципи роботи концертмейстера у класі хореографії у вищих навчальних закладах. Молодий вчений, 2017. №11 (51). С.679-684.

Цвєткова Л. (2011), Методика викладання класичного танцю. Київ : Альтерпрес. 324 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22