Розвиток народно-сценічної хореографії у творчій діяльності В. Верховинця

Автор(и)

  • Москвічова Юлія Олександрівна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-1303-8951
  • Сушицький Микола Іванович Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-6176-570X

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.25

Ключові слова:

хореографія, народно-сценічний танець, вокально-хореографічні композиції

Анотація

Динаміка професіоналізації української народно-сценічної хореографії розкривається у контексті творчої діяльності Василя Верховинця. Показано процес виокремлення народного танцю в окремий сценічний жанр і подальше його втілення у першому національному балеті. Висвітлено багатогранну творчу діяльність В.Верховинця як засновника теоретичних засад української хореографії та творця нового сценiчного жанру – театралiзованої пiснi. Підкреслено надважливе значення новаторських наукових праць митця («Українське весiлля», «Українськi танцi», «Теорiя українського народного танцю», «Весняночка»). Визначено специфіку практичної хореографічної роботи В. Верховинця у навчальних закладах та художніх колективах.

Посилання

Благова Т.О. Розвиток хореографічної освіти в Україні (XX – початок XXI століття). Дис. ... доктора пед. наук. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава, 2021. 595 с.

Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – 5-е вид. – К.: Муз. Україна, 1990, 152 с.

Верховинець Я. Передмова до четвертого видання: «В. Верховинець. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів». – К.: Музична Україна, 1979. С. 7.

Дем’янко Н. Етнографічно-дослідницька діяльність Василя Верховинця: етапи, тенденції, сутність. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». No 10(6)2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/81360.

Дем’янко Н. Ю. Василь Миколайович Верховинець (1880–1938) // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: підруч. / [А. М. Бойко, В. Д. Бардінова та ін.]; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – С. 460–489.

Литвиненко А.І. В. Верховинець – М. Фісун: до типології творчих особистостей: Збірник статей. Полтава: Видання Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка, 1999. С. 35–40.

Михайличенко О. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів та виконавців другої половини XIX – початку XX ст. : історичні нариси. Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2005. 102 с.

Москвічова Ю.О. Творча постать Василя Верховинця в соціокультурному просторі України початку XX століття. Хореографічна освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики. Колективна монографія / Під заг. ред. Мозгальової Н.Г. Вінниця: ПП “Едельвейс і К”, 2019. C. 59–67.

Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття. Сидоренко, В. (уклад.) 2006. Київ: Інтертехнологія.

Павлова О.Ф. До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця. Огляди джерел та документальні нариси [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2013/11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти