До питання фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії: професіографічний підхід

Автор(и)

  • Зузяк Тетяна Петрівна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-5437-0272
  • Грінченко Тетяна Дмитрівна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8084-6732
  • Мацюк Олександр Максимович Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-3403-6234

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.11

Ключові слова:

Професійна діяльність, вчитель хореографії, фахова підготовка, професіограма, мистецьке портфоліо

Анотація

На основі аналізу наукових досліджень доведено, що професіографічний підхід сприяє розкриттю змісту і особливостей обраної професії, визначенню характерних стосунків особистості зі специфічними явищами, що супроводжують процес праці, розкриттю спектру вимог до фахівця як до представника відповідної професії. В основу даного підходу покладається побудова професіограми. В статті охарактеризовано види професіограм, розроблені науковцями різних галузей педагогіки та запропоновано впровадження у процес підготовки викладачів хореографії ведення мистецького портфоліо, як своєрідну форму професіограми, дієвого чинника визначення ступеня готовності особистості до професійної діяльності. Висвітлені вимоги підготовки майбутніх учителів хореографії до мистецько-педагогічної діяльності.

Посилання

Антонова О. Є. (2019), Застосування професіографічного підходу до побудови моделі вчителя, здатного працювати з обдарованими учнями. Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія. Житомир: «О. О. Євенок». С.125-149.

Бідюк Н.Є. (2009), Професійне портфоліо як перспективна технологія оцінювання навчальних досягнень студентів у американській освітній практиці. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Вип.21. Київ-Вінниця: «Планер». С.19-24.

Гордєєва О.Ю., (2019) Особливості формування педагогічних компетенцій у майбутнього хореографа в процесі фахової підготовки. Інноваційна педагогіка. Рівне. Вип.9. Т.3 С.7-11

Гусак В.М. (2019), Професіограма як основа вдосконалення професійної діяльності та розвитку професійної компетентності педагога-організатора в умовах реалізації концепції «нової української школи». Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія . Житомир : «О. О. Євенок». 328 с.

Дубасенюк О. А. (2014), Тенденції розвитку професіографічного підходу до вивчення виховної діяльності педагога: акме-історичний контекст. Вісник Черкаського університету. 2014. Вип. № 30(323). С. 65–73. (Серія: Педагогічні науки).

Жерносек І. (2004), Професіограма директора школи нового типу ліцею, гімназії, колегіуму . Управління освітою. 2004. № 92. С.8-9.

TD Hrinchenko, OM Yakymchuk, OYV Biliavska, OP Burska, N Liva (2020), Hermeneutic analysis as a basis of forming a musician’s artistic experience Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Año 36, Especial N° 27

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін