"Музично-творчі здібності" як наукова категорія у філософських та психолого-педагогічних дослідженнях

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.02

Ключові слова:

здібності, музично-творчі здібності, творчий розвиток, музична творчість, обдарованість

Анотація

У статті розкрито особливості формування поняття «музично-творчі здібності» у психолого-педагогічній літературі. Розглядається проблема створення можливостей структурування музичних здібностей. Охарактеризовано загальнотеоретичні підходи до проблеми розвитку музичних здібностей, які забезпечують ефективне формування важливих якостей особистості; розгляд феномену творчості у філософських дослідженнях, проаналізовано психолого-педагогічну наукову літературу щодо проблеми розвитку музичних здібностей поступових етапів їх розвитку.

Посилання

Моляко В. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Колективна монографія за редакцією В.О. Моляко. Житомир, 2006 , С.38-115

Реброва О. Методологія і методи досліджень педагогіки мистецтва. навч.-метод. посіб. для студ. і магістрантів ін.-тів мистецтв. пед. ун-тів. Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Київ, 2011. 84 с.

Кашкадамова Н. Мистецтво викладання музики на клавішно-струнних інструментах (клавікорд, клавесин, фортепіано) XIV- XVIII ст. навч. посібник для студентів музичних вузів. Вищий держ. музичний ін-т ім. М.Лисенка. "Астон". 1998, С. 299

Кірнарська Д. Психологія спеціальних здібностей: Музичні здібності. Таланти ХХІ століття, 2004.

Клименко В. Психологія творчості: навч. посіб. Центр навчальної літератури, Київ, 2006, С. 480

Моляко В. Психологічна готовність до творчої праці. Знання, 1989, С. 48

Кірнарська Д., Киященко Н., Тарасова К., ред. Ципіна Г. Психологія музичної діяльності: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів муз. фак. вищих навчальних закладів. «Академия», 2003, С. 368

Роменець В. Виховання творчих здібностей у студентів. навч. посібник. Київ, 1973. С. 96

Стратан-Артишкова Т. Теоретичні і методичні основи творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої педагогічної освіти. Автореф. дис. д-ра пед. наук, НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. Київ, 2015.

Енгельмаєр П. Психологія творчості. Книжний дім "Ліброком", 2010, С. 208 .

Choksy L. Teaching musicin thet wentieth century / L. Choksy. -New York : EnglewoodCliffs : Prentice-Hall Cop., 1986. 343 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22