Педагогічні основи розвитку креативності молодших школярів у хореографічному ансамблі

Автор(и)

  • Теплова Олена Юріївна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8763-891X
  • Кулик Денис Олексійович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-7234-4126
  • Мацюк Олександр Максимович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-3403-6234

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.22

Ключові слова:

педагогічні умови, розвиток креативності, творчість, хореографічна підготовка

Анотація

Стаття розкриває особливості педагогічного впливу на розвиток креативності молодших школярів у процесі хореографічної підготовки в дитячому ансамблі. На основі психолого-педагогічних та мистецтвознавчих джерел  розглянуто й теоретично обґрунтовано основні педагогічні умови практичної роботи вчителя хореографічного мистецтва, спрямовані на застосування ефективних методик розвитку креативності молодших школярів. Проаналізовано відповідність визначених педагогічних умов розвитку креативності учнів методами заохочення, усвідомлення власних дій, результатів творчості, самооцінки, прагнення самовдосконалення. Передбачено навчальну продуктивність методичної роботи вчителя-хореографа щодо виховання креативно розвиненої учнівської молоді. 

Посилання

Антонішева В.Л. Визначення сутності поняття креативності в психолого-педагогічній науці. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. Праць, 2010. Вип. 14, книга ІІ. С. 11–18.

Антонова О.Є. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: [монографія] / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид.во ім. І. Франка, 2012. С.14–41.

Бабій М.Ф. Розвиток та прояви творчості у сучасній школі. Практична психологія та соціальна робота. 2011. №11. С. 20–26.

Беженар А., Янківська Г. Розвиток креативності, як спосіб формування компетентної особистості в загальній середній та професійній освіті. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта», 2019. URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/997

Бех І. Традиційні й сучасні цілі навчально-виховного процесу / Педагогіка толерантності. 2003 №1. С.26-29.

Веселовська Г. Танц-театр у мистецькому просторі сучасної України. Часопис Національної муз. Акад. України ім. П.І.Чайковського. 2010. №2 (7). С.101-107.

Грабовська Т., Киричук О. Формування позитивної мотивації діяльності особистості / Рідна шк. 2002. №4. С.12-14.

Теплова О. Педагогічні орієнтири формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до творчої самореалізації. Професійна освіта: проблеми і перспективи. К.:ІПТО НАПН України, 2016. Випуск 11. С.112.

Фрицюк В. Творча мотивація як умова формування креативності особистості / VII Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3-10 червня 2011 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 3-х томах. Том III. Упорядники: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. Дніпропетровськ/ Варна, 2011. С.523-526.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22