Міждисциплінарна інтеграція як важливий чинник професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

Автор(и)

  • Василевська-Скупа Людмила Павлівна Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-1989-7175
  • Кравцова Наталія Євгеніївна Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-3528-4547
  • Швець Ірина Борисівна Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-3803-9683

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.06

Ключові слова:

професійна підготовка, вчитель музичного мистецтва, міждисциплінарна інтеграція, вокально-хорова робота

Анотація

Розглянуто міждисциплінарну інтеграцію як педагогічний засіб формування професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва на основі взаємопроникнення різних навчальних дисциплін («хорове диригування», «постановка голосу», «хоровий клас», «сольфеджіо», «акторська майстерність» тощо). «Постановка голосу» передбачає знання  основ вокальної методики, володіння співацьким голосом,механізмами голосоутворення (співацьке дихання, правильне звукоутворення, дикція,  тембр, динаміка, штрихи); мета «сольфеджіо» – розвиток музичного слуху, інтонації і музичної пам’яті, музична уява, мислення,  самоконтроль за їх виконанням у хоровому класі; «хоровий клас» – школа хорового співу, де студенти розвивають вокально-хорові навички, співацьке дихання, точність інтонації, вокальний слух, чуття ансамблю, хормейстерські навички, вміння працювати з хоровим твором; «акторська майстерність»  навчає  студентів створювати сценарії концертів, мистецькі проєкти, засвоїти закони музичної драматургії, оволодіти методами поєднання слова, пластики, музики тощо. Підкреслено значення міждисциплінарної інтеграції для продуктивного виконання  вчителями музичного мистецтва творчої роботи в закладах середньої освіти та позашкільних мистецьких закладах.

Посилання

Белінська Т.В., Кравцова Н.Є., Дабіжа К.Л., Плакидюк О.Ю. (2021) Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва засобами міждисциплінарної інтеграції. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Випуск 80. С. 26-29.

Белінська Т.В., Кушнір К.В., Білозерська Г.О., Сізова Н.С.(2020) До проблеми впровадження інтегрованого підходу в процес викладання вокально-хорових дисциплін у ЗВО. Інноваційна педагогіка: Теорія і методика професійної освіти. Одеса, «Гельветика». Випуск 25. Т. 2. С. 16.

Василевська-Скупа Л.П. (2014) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : [монографія] - Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 225с.

Гаврилюк О. А. (2019) Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до художньотворчої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця. 294 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень (2008) Акад. пед. наук України. Київ : Юрінком-Інтер,. 1040 с.

Рудницька О. П. (2005) Педагогіка: загальна та мистецька : навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. С. 34.

Швець І. Б. (2012) Формування креативної особистості майбутнього вчителя музики засобами театрального мистецтва. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. № 36. - С. 391-395

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін