Особливості впливу музичних творів на процес сприйняття та психофізіологічний стан дітей з аутизмом на уроках музичного мистецтва

Автор(и)

  • Бєдна Юлія Олександрівна Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-4381-363X

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.23

Ключові слова:

аутизм, діти з аутизмом, музичне мистецтво, музичні твори, сприйняття, емоції, психофізіологічний стан, негативні наслідки

Анотація

У статті досліджуються особливості використання музики на уроках музичного мистецтва в інклюзивному класі де присутні діти з аутизмом. Розглядається загальне питання музичної освіти для дітей з аутизмом. Музична освіта може бути ефективним засобом стимулювання розвитку різних аспектів особистості дитини з аутизмом, таких як соціальні навички, розвиток мовлення та моторики. Подано приклади музичних творів, які позитивно впливають на психофізіологічний стан дітей з аутизмом, зокрема, класична музика та народні мелодії. Вони допомагають дітям з аутизмом покращити комунікацію та зосередженість, досягти емоційної рівноваги. Потрібно пам’ятати, деякі музичні твори можуть мати негативний вплив на дітей з аутизмом, зокрема, ті, що містять багато звуків та активних динамічних відтінків, які можуть збудити нервову систему дитини та викликати негативну реакцію.

Посилання

Базима Н. В, Мороз О. В. Значення музикотерапії для розвитку мовлення у дітей з аутистичними порушеннями. Логопедія. 2013. № 3. С. 3-8. URL: http://nbuv.gоv.ua/UJRN/lоgоped_2013_3_2

Владімірова С. В., Хавіна І. В. Вплив музики на життя людини. Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 30 листопада 2022 р.; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Електрон. текст. дані. Харків. 2022. С. 21-23. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60154

Герман Н. І., Панченко В. В. Вплив музики на особистість. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. 2012. Вип. 36. С. 319-324. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2012_36_62

Локарєва Г. В. Можливості використання музикотерапії в загальноосвітніх закладах. Мистецтво та освіта. 2016. № 4. С. 7-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2016_4_3

Музикотерапія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (курс за вибором) / Н. П. Гуральник, Г. З Мороз, О. З. Безклинська, Г. К. Бондаренко. Чернігів : Десна-Поліграф. 2017. С. 14-16.

Побережная Г. И. Музыка в детской душе. Киев. 2007. 80 с.

Призванська Р. А. До проблеми застосування музичної терапії в системі корекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму. Актуальні питання корекційної освіти. 2018. Вип. 10. С. 255-264.

Призванська Р. А. Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. 2017. Вип. 9. (1) С. 192-201. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9%281%29__20

Савельєва-Кулик Н. О. Музична терапія в інтегративній медицині : навч. посіб. для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної. Київ : Інтерсервіс, 2014. 138 с.

Скрипник Т. В. Феноменологія аутизму : монографія. Київ : Видавництво «Фенікс», 2010. 320 с.

Субота М. В. Психологічна сутність емоційного сприймання музики. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». 2011. Вип. 11. С. 859-870.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22