Вивчення жанрово-ритмічних особливостей музичних композицій у професійній підготовці майбутнього викладача хореографії

Автор(и)

  • Мозгальова Наталія Георгіївна Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-7857-7019
  • Новосадова Анна Анатоліївна Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-6215-5759
  • Лученко Олена Володимирівна Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-0788-0106
  • Соколова Ольга Валеріївна Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-2110-3047

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.08

Ключові слова:

майбутні викладачі хореографії, професійна підготовка, жанр, ритм

Анотація

Стаття розкриває особливості жанрово-стильової підготовки майбутніх учителів хореографії факультетів мистецтв педагогічних університетів. Підкреслено, що їх фахова підготовка має синтезований характер та стосується формування знань, умінь, навичок музичного та хореографічного освітніх циклів. Визначено, що знання жанрово-ритмічних особливостей музичних композицій передбачає їх комплексне застосування, що забезпечує творчий підхід до професійної діяльності. Наголошено, що відчуття ритму є базовим для майбутнього викладача хореографії. Нами проаналізовані принципи жанрово-ритмічної підготовки під час вивчення таких предметів як «Теорія музики», «Музична література» факультетів мистецтв за спеціальністю «Хореографія». Висвітлені результати важливі для творчої діяльності майбутніх учителів хореографії, професійної роботи з учнями.

Посилання

Андрощук Л.М. (2019), Фахова підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 70. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. С. 9-14.

Благова Т.О. (2010), Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 50. С. 72–76.

Добролюбова Н.В. (2018), Професійна підготовка майбутніх педагогів-хореографів. Молодий вчений. № 7 (59). С. 67-70.

Мартиненко О.В., Ємельянова О.Ю. (2021), Бінарний підхід у формуванні музичної компетентності майбутнього хореографа. Наукові за писки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки.м№ 3. С. 83-92.

Мартиненко О.В., (2015), Формування професійної компетентності майбутніх вчителів хореографії в умовах вищого навчального закладу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. С. 165–174.

Ніколаї Г. (2018), Методичні засади ритмічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 6 (80). С. 221-232.

Падалка Г.М. (2008), Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України. 274 с.

Ростовська Ю.О. (2018), Педагогічні проблеми формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Вип. 151(2) С. 207-211.

Юасінь В. (2019), Гедоністичний підхід у музично-ритмічній компетентності майбутніх учителів музики і хореографії. Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 3 (66). С. 274-277.

Юасінь В. (2019), Конструктивна складова музично-ритмічної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії. Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. №1 (64). С.288-292.

Юаньсінь В. (2018), Музично-ритмічна компетентність як важлива умова фахової підготовки майбутніх учителів музики і хореографії. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 25 (30). С. 22-26.

Ярошенко О.М. (2010), Читання нот з листа на початковому етапі музичної підготовки вчителя хореографії Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 9. С. 27–31.

Mozgalova N., Baranovska I., Zuziak T., Martyniuk A., Luchenko O. (2022), Professional training of music and choreography teachers: artistic-communicative context. Society. Integration. Education.Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. I, May 27th, P. 194-204.

Mozgalova, N. G., Baranovska, I. G., Hlazunova, I. K., Mikhalishen, A. V., & Kazmirchuk,N. S. Methodological foundations of soft skills of musical art teachers in pedagogical institutions of higher education. Linguistics and Culture Review 5(S2), 317- 327.

Mozgalova N. ,Novosadova А. (2022), Genre-style innovations in the oeuvre of modern Ukrainian composers. «Baltic Journal of Legal and Social Sciences». 2022. Vol. 4. Р.56-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін