Том 27 (2019): Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти

					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 27. Рік 2019

Підписано до друку: 27 грудня 2019

Опубліковано: 2019-12-27

Весь випуск

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін