Том 31 (2024): Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 31 (2024 рік)

					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : [зб. наук. праць] / гол. ред. кол. О.П. Щолокова. – Вип.31. – Київ : Видавництво УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – 174 с.

Підписано до друку: 31 травня 2024

Опубліковано: 2024-05-31

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді