Історія музики як навчальна дисципліна в контексті антропологічного підходу

Автор(и)

  • Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-4559-0230

DOI:

https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series14.2024.31.06

Ключові слова:

антропологічний підхід, історія музики, модель світу, модель людини, меса, сонатно-симфонічний цикл

Анотація

Актуальність антропологічного підходу у викладанні історії музики обґрунтована  необхідністю підготовки нового типу музиканта-фахівця, здатного у кожному музичному творі віднайти віддзеркалення уявлень митця стосовно моделі світу і моделі людини, притаманній певній історичній і національній культурі. Застосування аналітичного, історичного, культурологічного, компаративного методів дозволило проаналізувати антропологічний зміст головних етапів еволюції європейської музики від античності до музики ХІХ ст.; виділити головні антропологічні дефініції, необхідні для розуміння сенсу музики та особливостей втілення у ній концепції світу й людини; окреслити коло проблем, які варто розкрити для створення антропологічного бачення музичної культури на певному історичному етапі її еволюції. Здійснено теоретичне узагальнення проявів антропологічного мислення в європейському музичному мистецтві та сформульовано практичні рекомендації щодо використання антропологічного підходу у викладанні навчальної дисципліни історія музики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31