Том 28 (2022): Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти

					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 28. Рік 2022

Підписано до друку: 28 грудня 2022

Опубліковано: 2022-12-28

Весь випуск

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді

Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти