Специфіка підготовки вчителів музичного мистецтва і хореографії до жанрово-стильового аналізу

Автор(и)

  • Мозгальова Наталія Георгіївна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-7857-7019
  • Сушицький Микола Іванович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-6176-570X
  • Новосадова Анна Анатоліївна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-6215-5759

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.10

Ключові слова:

вчителі музичного мистецтва і хореографії, виконавська діяльність, жанрово-стильовий аналіз,, навички, творчість

Анотація

Розкривається теоретико-методологічний підхід до питання жанрово-стильового аналізу. Висвітлено музикознавчі підходи до питань жанру та стилю, показано їх комплексну природу. Підкреслено, що розуміння визначених категорій є надзвичайно важливим для професійної підготовки вчителів музичного мистецтва та хореографії. По-перше, це пов’язано з їх виконавською діяльністю, а саме з авторським прочитанням ними музичних композицій, що потребує визначення жанрово-стильових орієнтирів та їх розуміння крізь призму виразових засобів. По-друге, з педагогічною діяльністю, адже є важливим формування навиків аналізу в учнів. Наголошено, що метою жанрово-стильового аналізу є розуміння особливостей жанру та стилю, до яких належить творчість композитора, визначення типових рис його творчості, виразових засобів твору. Запропоновано план жанрово-стильового аналізу на прикладі Сьомої камерної симфонії Є. Станковича.

Посилання

Гейченко М. І, Дідич Г. С. (2011). Використання художньо-педагогічного аналізу в процесі сприймання програмних музичних творів. КДПУ ім. В. Винниченка. Вип. 99. С. 82-91.

Козаренко О. В. (2000), Феномен української національної музичної мови. Львів. 286 с.

Коханик І. М. (2002), Музичний твір: взаємодія стабільного і мобільного в аспекті стилю. Наук. вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 20. С. 44-51.

Масол Л. М. (2006), Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія. Київ, Вид. «Промінь», 2006. 432с.

Нівельт О. А., (2000) Проблема цілісного аналізу музичних творів. Музичне мистецтво і культура. Одеса, Астропринт. Вип. 2. С.90-96

Сюта Б. Є, Деякі аспекти аналізу сучасної музики. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43587/13Syuta.pdf?sequence=1

Падалка Г.М. (2008), Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України. 274 с.

Побережна Г., Щериця Т., (2004), Загальна теорія музики: Підручник. Київ, Вища школа. 303с.

Сисоєва С.О. (1996), Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. Київ, Поліграфкнига. 406 с.

Тукова И. Г. (2004), О понятии «жанровый стиль. Науч. вестн. Нац. муз. акад. Украины имени П. И. Чайковского. Вип. 38. С. 27–33.

Шип С. В. (1998), Музична форма від звуку до стилю : навчальний посібник. Київ, Заповіт. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Mozgalyova Nataliia, Sushitskyi Mykola і Novosadova Anna (2022) «Специфіка підготовки вчителів музичного мистецтва і хореографії до жанрово-стильового аналізу», Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. [Kyiv, Ukraine], 28, с. 69–75. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.10.

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін