Дистанційне навчання майбутніх учителів музичного мистецтва: виклики сьогодення

Автор(и)

  • Барановська Ірина Георгіївна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-8223-1683
  • Барановський Дмитро Миколайович Відокремлений структурний підрозділ «Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» (с.м.т. Компаніївка, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0019-6256
  • Якименко Юлія Ігорівна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.11

Ключові слова:

навчання музики, музичні здібності, професійна підготовка, медіа-технології, комп’ютерні технології, дистанційне навчання

Анотація

Стаття присвячена важливій проблемі сьогодення – організації та здійснення навчання музики в умовах онлайн. Розглянуто феномени «медіа-технології», «комп’ютерні технології» в педагогічній ретроспективі. Виділено основні типи та різновиди медіа-технологій та схарактеризовано їх особливості. Вивчено відмінні риси та можливостей сучасних комп’ютерних та медіа-технологій. Зазначено, що для організації якісного процесу дистанційного навчання музики важлива не сама комп’ютерна чи медіа-технологія, а те, наскільки її використання забезпечує досягнення освітніх цілей та завдань. Окреслено основні вектори навчання за допомогою комп’ютерних та медіа-технологій, що динамічно розвиваються в українському освітньому просторі. Представлено позитивний досвід використання безкоштовних онлайн платформ, сервісів, додатків, допоміжних програм, мультимедійних редакторів для створення освітнього контенту для навчання музики. Ера інформаційних технологій змушує активно включатися у підготовку творчих учителів-новаторів, здатних не тільки вміло користуватися накопиченим педагогічним досвідом, але й збагачувати його новими знаннями, цінностями, шляхом впровадження у процес навчання музики інноваційних комп’ютерних та медіа-технологій.

Посилання

Балєва О. (2014) Інформаційно-комунікаційні технології на уроках музики. Кривий Ріг. 29 с.

Барановська І.Г., Мозгальова Н.Г., Барановський Д.М. Бордюк О.М. (2021) Використання засобів ІКТ у процесі дистанційного навчання майбутніх учителів музичного мистецтва. Наукові записки : збірник наукових статей. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск СL (150). С. 21-37. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35295

Барановська І.Г, Мозгальова Н.Г. (2021) Медіаграмотність – життєво необхідна компетентність майбутніх учителів ХХІ століття. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020. С.28-30

Гуревич Р.С. (2005) Інформаційно-телекомунікаційні технології в

навчальному процесі та наукових дослідженнях : навчальний посібник Київ-Вінниця : ТОВ Планер. 366 с.

Дем’янчук О.Н., Саварин П.В. (2016) Застосування медіа-технологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності: навчальний посібник. Луцьк: Ред.-вид. Відділ Луцького НТУ. 204с

Дичківська І.М. (2012) Інноваційні педагогічні технології : підручник Київ : Академвидав. 352 с.

Драйден Ґ. Революція в навчанні (2011) Львів : Літопис. 544 с.

Короткий словник-довідник медіа-термінів (2017). Криве Озеро: РМНЦ відділу освіти Кривозерської райдержадміністрації. 2017. 28 с. URL: https://naurok.com.ua/korotkiy-slovnik-dovidnik-media-terminiv-11828.html.

Іванов В.Ф., Волошенюк О.В. (2012) Медіа-освіта і медіа-грамотність : підручник. Київ : Центр вільної преси. 352 с

Медіа. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/М

Недбай В. Еволюція розвитку медіа-технологій : від первісного – до інформаційного суспільства. URL: http://social-science.com.ua/article/58.

Мільто Л.О. (1999) Гуманістична модель особистісно-зорієнтованих технологій. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. К. Вип. 3. С. 55–60.

Потятиник Б.В. (2004) Медіа: ключі до розуміння. Львів : ПАІС, 2004. 312 с.

Череповська Н. (2010) Медіа-культура та медіа-освіта студентів ЗОШ: візуальна медіа-культура. Київ : Шкільний світ. 128 с

Словник – Медіа ІQ. URL: http://media-iq.tilda.ws/glossary

Іnnovating Pedagogy (2014) URL: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/news/

Instructional Technology and Media for Learning / S. Smaldino, D. Lowther, J. Russell, J. Mims. New Jersey : PEARSON, 2014. 280 p.

Jensen K. B. (2013). How to do things with data: Meta-data, meta-media, and meta-communication. First Monday, 18(10). Retrieved from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4870/375

Lievrouw L. (2014). Materiality and media in communication and technology studies: An unfinished project. In T. Gillespie, P. Boczkowski, & K. Foot (Eds.), Media technologies: Essays on communication, materiality and society (pp. 21–52). Cambridge, MA: MIT Press.

Mozgalova, N. G., Baranovska, I. G., Hlazunova, I. K., Mikhalishen, A. V., & Kazmirchuk,N. S. (2021) Methodological foundations of soft skills of musical art teachers in pedagogical institutions of higher education. Linguistics and Culture Review 5(S2), 317- 327. URL: https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1355

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Baranovska Iryna, Baranovskyi Dmytro і Yakymenko Yuliia (2022) «Дистанційне навчання майбутніх учителів музичного мистецтва: виклики сьогодення », Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. [Kyiv, Ukraine], 28, с. 76–84. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.11.

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін