Методична спрямованість формування музично-слухових уявлень учнів в умовах фортепіанного навчання

Автор(и)

  • Лі Еньхуй Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.13

Ключові слова:

музично-слухові уявлення, спеціалізовані музичні заклади, фортепіанне навчання, індивідуально-психологічні особливості, виконавська діяльність

Анотація

У статті розглядаються методичні аспекти розвитку музично-слухових уявлень учнів спеціалізованих музичних закладів. Визначені сутність і структура музично-слухових уявлень учнів у процесі фортепіанного навчання. Встановлено, що музично-слухові уявлення розвиваються у реальній музичній діяльності, спрямованої на пізнання й втілення образів, започаткованих у музичних творах. Такі образи створюються в процесі емоційно-естетичного переживання та мислення, а також за участю внутрішнього слуху і рухових дій. Основою формування музично-слухових уявлень виступає слухова активність, яка забезпечує слухо-рухову координацію, надає виконанню оцінку за художніми та технічними параметрами. Розглянуті методи і прийоми навчання, які допомагають учням досить ефективно розвивати власні музично-слухові уявлення, аби вони отримали необхідні навички та уміння в галузі виконавської діяльності.

Посилання

Асафьев Б.В. (1971). Музыкальная форма как процесс. Л. : Музыка. 376 с.

Баренбойм Л. (1979) Путь к музицированию. Л.:Советский композитор, 352 с.

Каузова А. Г., Николаева А.И. (2001). Теория и методика обучения игре на фортепиано. М: Владос. 90 с.

Кашкадамова Н.Б. (1998) Мистецтво викладання музики на клавішно-струнних інструментах (клавікорд, клавесин, фортепіано) XIV- XVIII ст. [Текст]: навч. посібник для студ. музичних вузів. Вищий держ. музичний ін-т ім. М.Лисенка. Т. : СМП "Астон", 299 с.

Куликов Г.А.(1989) Слух и движение: физиологические основы слухо-двигательной координации. Л., Наука. 200 с.

Ліпська С.Л. (2005). Проблема музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної освіти // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. Вип. 1.К.: П/П "ЕКМО".С.84-93

Макаров В. (1997) Методика обучения игре на фортепиано. Х: ХГИИ. 120 с.

Малинковская А.В. (2005). Класс основного музыкального инструмента: искусство фортепианного интонирования. М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 382 с.

Матковська М.В. (2002) Методичні засади розвитку слухо-моторних уявлень молодших школярів у процесі фортепіанного навчання (автор. дис. канд. пед.. наук: 13.00.02, К. 20 с.

Назайкинский Е. В. (1988). Звуковой мир музыки. М : Музыка. 254 с.

Нейгауз Г. Г. (1988). Об искусстве фортепианной игры / Записки педагога. М. : Музыка, 240 с.

Петрушин В.И. (1997) Музыкальная психология: Уч. Пособие.М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС». 384 с.

Теплов Б.М. (1985) Избранные труды в 2-х томах. М. : Педагогика,.Т1.С.223-305.

Ципин Г.М. (2001) Музыкально-исполнительское искусство. СПб. : «Альтейя», 320 с.

Лю Цинган. (2003) Фортепианное исполнительство и обучение. Пекин : Народная музыка.125 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Li En Hui (2022) «Методична спрямованість формування музично-слухових уявлень учнів в умовах фортепіанного навчання », Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. [Kyiv, Ukraine], 28, с. 93–99. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.13.

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін