Трансфесійна підготовка фахівців у системі вищої мистецької освіти

Автор(и)

  • Падалка Галина Микитівна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-3696-2901

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.01

Ключові слова:

Педагогіка мистецтва, Трансфесійна підготовка, Факультет мистецтв, Теоретичні підходи, Практична технологія

Анотація

Важливим напрямом модернізації мистецької освіти виступає дослідження проблеми трансфесійної підготовки фахівців. Її структурна модель включає напрями можливого розгалуження мистецької педагогічної освіти на виконавський, педагогічний, просвітницький аспекти, висвітлює принципові засади і технологічне забезпечення трансфесіоналізації мистецької підготовки студентів, критерії та показники ефективності трансфесійної підготовки. Увага привертається до практичного спрямування освіти на основі паралельного впровадження інформативних і проблемно-пошукових методів навчання; до застосування безпосередніх міжособистісних та електронних дистанційних способів спілкування викладача зі студентами; до використання прийомів самозаглиблення і водночас досягнення комунікативної відкритості майбутніх фахівців. Трансфесійна підготовка може досягти ефективності в умовах забезпечення свободи вибору і водночас залучення студентів до виконання уніфікованих навчальних завдань. Перспективними напрямами розвитку і оновлення педагогіки мистецтва називаються такі, як дослідження методологічних детермінант мистецької освіти, проблеми універсалізації навчальних дій студентів в галузі мистецтва, можливості і перспективи застосування дистанційних освітніх технологій у викладанні мистецьких дисциплін, полікультурні орієнтири розвитку мистецької освіти, педагогічні засоби активізації впливу мистецтва на становлення особистості в сучасних умовах.

Посилання

Виноградова, Е. (2016). Транспрофессионалы – люди будущего? Uralstudent. http://www.uralstudent.ru/articles/career/2237349

Дикова, В. В. (2019). Ориентация на развитие как предиктор прогнозирования транспрофессионализма будущих педагогов. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. С. 158-162. https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/28545/1/978-5-8295-0621-6_2019_045.pdf

Зеер, Э. Ф. (2017). Психолого-педагогическая платформа транспрофессионализма педагога профессионального образования. Профессиональное образование. Столица, 6, 5-10.

Кабрин, В. И. (2019). Становление потенциала креативного лидерства трансфессионалов в образовательных пространствах магистратуры. Педагогика и просвещение, 4, 86-97. https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30766

Козир, А. В. (2008). Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти. НПУ імені М. П. Драгоманова.

Отич, О. (2010). Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 5, 232-242.

Падалка, Г. М. (2008). Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Освіта України.

Ткаченко, Н. А. (2016). Трансфессионализм и профессиональный потенциал молодежи. Успехи современной науки и образования, 9, 185-186.

Зеер, Э. Ф., Заводчиков, Д. П., Зиннатова, М. В., Буковей, Т. Д., & В. С. Третьякова. (2019). Транспрофессионализм субъектов социально-профессиональной деятельности.Рос. гос. проф.-пед. ун-та. http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0668-6

Sleurs, W. (Ed.). (2008). Competencies for ESD (Education for Sustainable Development) teachers : a framework to integrate ESD in the curriculum of teacher training institutes. https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/inf.meeting.docs/SC/SC-3/CSCTHandbookCompetencesESD.pdf

Roco, M., & Bainbridge, W. (2003). Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Kluwer Academic Publishers.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Padalka Galyna (2022) «Трансфесійна підготовка фахівців у системі вищої мистецької освіти», Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. [Kyiv, Ukraine], 28, с. 3–7. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.01.

Номер

Розділ

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти