Про журнал

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти – українське друковане періодичне видання, засноване 2004 р. У збірнику публікуються рецензовані оригінальні статті, авторські дослідження з мистецької освіти та педагогіки мистецтв. Випускається двічі на рік. Розповсюджується безоплатно, на умовах політики відкритого доступу. Web-сторінка засновника і видавця – наукові збірники університету (npu.edu.ua)

Цей збірник включено в Перелік наукових фахових видань України – Категорія "Б", Педагогічні науки, Спеціальність 014 (Середня освіта), і рекомендовано для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (наказ МОН України 10.10.2022 № 894, Додаток 2). 

 

Анонси

Поточний номер

Том 29 (2023): Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, Вип.29, 2023
					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : [зб. наук. праць] / гол. ред. кол. О.П. Щолокова. – Вип. 29. – Київ : Видавництво Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023. – 235 с.

Підписано до друку: 22 травня 2023

Опубліковано: 2023-05-22

Весь випуск

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді

Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти

Переглянути всі випуски

 

Голова Редколегії -
Щолокова Ольга Пилипівна,
професор, доктор педагогічних наук

Відповідальний секретар
Забара Максим Володимирович,
доцент, кандидат мистецтвознавства