Том 22 № 34 (2023): Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методики викладання соціально-політичних дисциплін

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методики викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / Відп. ред. О. В. Бабкіна. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – Випуск 34. – 90 с.
 

У збірнику вміщені наукові праці дослідників, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук.

 

Опубліковано: 2023-12-30

Весь випуск

МЕДІА ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ