Зовнішні рецензенти

Зовнішні рецензенти Наукового часопису

Григор Олег Олександрович - доктор політичних наук, професор, ректор Черкаського державного технологічного університету (Черкаси)

Гулай Василь Васильович - доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів)

Дем'яненко Борис Леонідович - доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, декан факультету історичної і соціально-психолонічної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав)

Денисюк Світлана Георгіївна - доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет(Вінниця)

Климончук Василь Йосифович - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Корнієвський Олександр Анатолійович - доктор політичних наук, професор, Національний інститут стратегічних досліджень (Київ)

Наумкіна Світлана Михайлівна - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук, Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса)

Постол Олена Євгенівна - доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології, Запорізький національний університет (Запоріжжя)

Ротар Наталія Юріївна - доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича(Чернівці)

Шаповаленко Марина Володимирівна - доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків)

Щедрова Галина Петрівна - доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, соціології та гуманітарних наук, Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро)