РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series22.2023.34.06%20%20

Ключові слова:

громадянське суспільство, права людини, медіатизація політики, політичні інститути, медіаграмотність.

Анотація

У статті досліджено питання впливу громадянського суспільства та медіа на функціонування держав
та окремих політичних інститутів. Зважаючи на процеси активного науково-технічного прогресу, глобалізації
та медіатизації політики, громадянське суспільство та медіа є важливими інструментами політичного
процесу. Метою статті є виявлення характерних рис та особливостей використання медіа та
громадянського суспільства як сучасних інструментів політичного впливу. Теоретико-методологічною
основою роботи є принципи системності, діалектики та об’єктивності. У статті проведено аналіз історії
формування концепції громадянського суспільства та еволюції наукових поглядів на зміст поняття
громадянського суспільства та його вплив на функціонування держави та її інститутів. Зокрема, відзначено
зміну підходів до розуміння громадянського суспільства від ототожнення з державою в XVI століття до
визначення його в ролі важливого виразника соціальних інтересів перед державою. У статті також
досліджено тенденції трансформації та глобалізації громадянського суспільства шляхом організації в
міжнародні недержавні організації та фонди, що беруть участь у процесах демократизації та просування
прав людини. Описано важливість медіа як інструменту провадження політичного процесу, формування
політичних уподобань, координатора та організатора політичного порядку денного. Відзначено, що разом із
виконанням ролі важливого інструмента консолідації суспільства та сприяння демократизації політичного
процесу, сучасні медіа створюють підстави та можливості масового політичного маніпулювання. Зокрема, за
посередництва медіа та соціальних мереж, політичними акторами може реалізуватися поляризація поглядів,
формуватися нетерпимість до інших точок зору та альтернативних цінностей. Як висновок, зазначено, що
розвиток громадянського суспільства залежить в тому числі й від прозорості правил функціонування
інформаційної сфери.

Біографії авторів

Ганна Лачихіна, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірантка кафедри політичних наук,
Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Максим Джигун, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспіранти кафедри політичних наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Лачихіна, Г., & Джигун, М. (2023). РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(34), 45–54. https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series22.2023.34.06