ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series22.2023.34.03%20

Ключові слова:

владні відносини, політичні відносини, соціальні відносини, політична влада, суб’єкт відносин, об’єкт відносин, демократія, політична взаємодія, політика, політична діяльність.

Анотація

Стаття присвячена проблемі політичного аспекту владних відноси, дослідженню її у сучасній вітчизняній науці. Автором через призму понять «соціальні відносини», «влада», «політична влада» зроблено спробу розглянути політичний вимір владних відносин. Приділено увагу сутності й типології соціальних відносин, серед яких відносини влади. Розглянуто підходи науковців щодо розуміння змісту, ознак, форм влади, і політичної влади зокрема. Стверджеується, що політичні відносини є одним із видів соціальних, вони розкривають зв’язки між різними учасниками у політичній сфері.

Владні відносини досліджено як складний багатоаспектний феномен. Акцентовано увагу на їх динамічному характері й обумовленості низкою чинників. Окреслено методологічний інструментарій дослідження владних відносин, який базується на застосуванні комплексу взаємопов’язаних принципів і підходів, а саме: об’єктивності, історизму, соціальному підході, принципах системного аналізу та наукового прогнозування, аксіологічному принципі. Зазначено на використанні міждисциплінарного підходу в сучасних дослідженнях, а також на осмисленні політичної взаємодії як комунікативного процесу.

Обґрунтовано, що владні відносини становлять систему взаємодії певних суб’єктів і об’єктів. Визначено, що суб’єкти та об’єкти владних відносин за умов демократії детермінують існування один одного. Відіграючи визначальну роль і маючи необхідні ресурси, суб’єкти таких відносин створюють й підтримують систему владних відносин із урахуванням своїх інтересів та стратегічних цілей. Разом з тим, об’єкти влади за певних умов можуть здійснювати вплив на суб’єктів влади, сприяючи зміні характеру їх політичної діяльності.

 

Біографія автора

Володимир Федорчук, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

здобувач

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-17 — Оновлено 2023-12-30

Версії

Як цитувати

Федорчук, В. (2023). ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(34), 20–28. https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series22.2023.34.03 (Original work published 17, Березень 2024)