Том 22 № 33 (2023): Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін

					##issue.viewIssueIdentification##

[Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 33: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – 96 с.

У збірнику вміщені наукові праці дослідників, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук.

Опубліковано: 2023-07-16

Весь випуск