Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 10(55). 2020.

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. редакцією І. С. Булах. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 10 (55). 151 с.

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.10(55)

Опубліковано: 2020-07-06

Весь випуск

Статті