Анонси

 

                                                      Шановні науковці!
                  Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у збірнику наукових праць
                      «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12.                                                                                                Психологічні науки» випуск 22 (67) 2023 р.

За наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.
 (додаток 4), збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі психологічних наук (053 - Психологія).

Наукове видання включено до престижних наукометричних баз і каталогів: Publons, Crossref, BASE, ResearchGate, OUCI, WorldCat, Google Scholar, «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Редакційна колегія продовжує роботу над підвищенням рівня наукового видання і його розміщенням в інші престижні наукометричні бази даних.

До друку приймаються статті докторів психологічних наук, кандидатів психологічних наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, науковців із вищою освітою. Статті студентів приймаються у співавторстві з докторами/ кандидатами психологічних наук.

Тематичні розділи збірника:
1. Загальна психологія.
2. Історія психології.
3. Вікова психологія.
4. Педагогічна психологія.
5. Соціальна психологія.
6. Юридична психологія.
7. Медична психологія.
8. Психологія праці.
9. Економічна психологія.
10. Політична психологія

                   Для публікації статті в науковому фаховому періодичному виданні потрібно
                до 5 серпня 2023 року подати матеріали, згідно з інформацією для авторів.

                                                      Інформація для авторiв

 

Друковані примірники збірника «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки» випуск 22 (67)будуть розіслані авторам після 10 вересня 2023 року.

     Редакція збірника «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12.                                                                                                            Психологічні науки »
 Факультет психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
                                 Електронна пошта:  sj.npu.ps@gmail.com
                         Офіційний сайт: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pn/home