Редакційна політика

Галузь і проблематика

Політика розділів

Процес рецензування

Політика відкритого доступу

 

Галузь і проблематика

В науковому виданні друкуються оригінальні теоретико-методологічні та емпіричні статті з актуальних питань психологічної науки. Висвітлюються актуальні питання загальної, вікової, педагогічної, економічної, соціальної, політичної та юридичної психології, історії психології.

...............................................................................................................................................................................................

Політика розділів

Статті   

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Наукові публікації

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Загальна психологія

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Історія психології

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Психологія праці

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Соціальна психологія

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Юридична психологія

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Вікова психології

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Педагогічна психологія

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Економічна психологія

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Політична психологія

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

....................................................................................................................................................................................

Процес рецензування

Процес рецензування організовується згідно вимог Комітету з етики у публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE). Всі статті проходять двостороннє «сліпе» рецензування. Авторам не повідомляють імен рецензентів, рецензентам – імен авторів. Уповноважені члени редакції повідомляють авторів про результати рецензування. Тривалість рецензування статей – до двох тижнів.

....................................................................................................................................................................................

Політика відкритого доступу

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки – наукове видання з відкритим доступом, згідно з Будапештською ініціативою відкритого доступу (BOAI). Користувачам надано дозвіл безоплатно читати, завантажувати, роздруковувати, посилатися на повні тексти статей у науковому виданні без дозволу редакції, видавця чи автора (авторів).