Редакційний штат

Редакційна рада

Андрущенко В. П., доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна (голова Редакційної ради)
ORCID: 0000-0002-3561-1632

Вернидуб Р. М., доктор філософських наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0001-7796-026X

Євтух В. Б., доктор історичних наук, професор, академік НАН України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна  ORCID: 0000-0003-2746-2283

Дробот І. І., доктор історичних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна

Зернецька А. А., доктор філологічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна

Мацько Л. І., доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна

Падалка О. С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна

Синьов В. М., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0001-8078-8384

Торбін Г. М., доктор фізико-математичних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна (заступник голови Редакційної ради) ORCID: 0000-0003-3088-1614

 

Редакційна колегія серії

Акіл М., кандидат психологічних наук, викладач, Фундація Ісламабадського університету, Пакістан

Булах І. С., доктор психологічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна (головний редактор) ORCID: 0000-0003-0887-7395

Волошина В. В., доктор психологічних наук, доцент, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0002-4372-5824

Долинська Л. В., кандидат психологічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0002-1817-1102

Журавльова Л. П., доктор психологічних наук, професор, Поліський національний університет, Україна
ORCID: 0000-0003-4020-7279

Зеленін В. В., кандидат психологічних наук, доцент, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0003-1267-9308

Іванчук М. Г., доктор психологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича, Україна ORCID: 0000-0002-8104-9724

Ленг А., доктор психологічних наук, доцент, Університет у Печ, Угорщина

Ліберська Г., доктор психологічних наук, професор, Інститут психології університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща ORCID: 0000-0003-4323-2090

Мозгова Г. П., доктор психологічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0003-4836-245X

Праченко О.К.,кандидат психологічних наук, старший викладач, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна (технічний редактор) ORCID: 0000-0001-5174-2547 

Санніков О. І., доктор психологічних наук, професор, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна ORCID: 0000-0002-6743-0182

Сатова А. К., доктор психологічних наук, професор, Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Казахстан

Ставицька С. О., доктор психологічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна  ORCID: 0000-0003-0800-0876

Щербак Т. І., кандидат психологічних наук, доцент, Сумський державний університет, Україна
ORCID: 0000-0002-7701-9450

Федоренко А. Ф., кандидат психологічних наук, доцент, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна (відповідальний секретар) ORCID: 0000-0002-8180-4494

Федоренко Л. П., кандидат психологічних наук, доцент, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна (технічний редактор) ORCID: 0000-0002-3573-1343 

Ханецька Т. І., кандидат психологічних наук, доцент, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна (заступник головного редактора) ORCID: 0000-0001-9767-5116 

 

Міжнародна редакційна рада

Андрущенко Т. В., доктор політичних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна

Асилханова М. А., кандидат психологічних наук, професор, Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Казахстан

Каленська-Родзай Ю., кандидат психологічних наук, ад’юнкт, Педагогічний університет у Кракові, Польща

Кузьменко В.У., доктор психологічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0003-4709-6081

Матвієнко О. В., доктор педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна ORCID: 0000-0002-5746-4864

Петрулевич Б., доктор психологічних наук, професор, Гданський медичний університет, Польща
ORCID: 0000-0003-0229-0382

Помиткіна Л. В., доктор психологічних наук, професор, Національний авіаційний університет, Україна

Татліліоглу К., кандидат наук з мистецтвознавства, доцент, Бінгольський університет науки і літератури, Туреччина