Про журнал

Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки – наукове фахове  періодичне видання категорії «Б»

В науковому виданні презентуються результати вивчення актуальних теоретичних і методологічних проблем психологічної науки; нові результати емпіричних досліджень у галузі психології. Розкриваються актуальні питання загальної, вікової, педагогічної, соціальної, медичної та політичної психології, історії психології, психології особистості, психодіагностики, консультативної психології, психотерапії тощо.

Мета наукового видання: популяризація результатів сучасних наукових досліджень у різних галузях психологічної науки на основі відкритого доступу

Завдання наукового видання:

- публікація нових результатів дисертаційних досліджень зі спеціальності «Психологія» і забезпечення відкритого доступу науковців для ознайомлення з ними;

- підтримка створення відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців і психологів-практиків;

- визначення актуальних проблем зарубіжної та вітчизняної психологічної науки і сприяння конструюванню дискусійної психологічної платформи для вчених і молодих науковців.

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2004

ЗАСНОВНИК: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

МОВА ВИДАННЯ: українська, англійська

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: чотири рази на рік

ISSN (Print) 2412-9968

ISSN (Online) 2707-8450

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ: Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. 

 

Наукове видання включено до наукометричних баз і каталогів:

Google Scholar

Crossref 10.31392

«Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

WorldCat

Publons

ResearchGate

BASE