ДОМАШНЯ СТОРІНКА

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки

ЗАСНОВНИК: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2004

ПРОБЛЕМАТИКА: теоретичні та методологічні проблеми психологічної науки; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології.

ISSN (Print) 2412-9968

ISSN (Online) 2707-8450

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: КВ №8818 від 01.06.2004 р.

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ: фахове видання категорії «Б» 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.

ГАЛУЗЬ НАУКИ: психологічні науки

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: чотири рази на рік

МОВА ВИДАННЯ: українська, англійська

 

Контакти

Адреса редакції:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

факультет психології

04111, Україна, м. Київ, вул. Саратовська, 20

E-mail:   sj.npu.ps@gmail.com

 

Видавець:

видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Адреса:

01601, Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 9

 

Технічна підтримка:

Франчук Василь Михайлович

E-mail: admin@npu.edu.ua

 

Федоренко Любов Петрівна

E-mail: sj.npu.ps@gmail.com