Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 20 (65). 2022.

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. редакцією І. С. Булах. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. Вип. 20 (65). 67 с.

Опубліковано: 2022-12-23

Весь випуск