ДИНАМІКА ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НА ЕТАПИ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series12.2023.22(67).01

Ключові слова:

моральний вибір, психологічні детермінанти, моральні цінності, етапи вибору, доброчесність, емпатія, сумління, справедливість, моральний обов’язок, свобода вибору, почуття відповідальності.

Анотація

У статті презентована специфіка здійснення етапів морального вибору під впливом моральних цінностей, які виступають як психологічні детермінанти його реалізації в юнацькому віці. Проаналізовано наукові доробки українських дослідників, які вивчали різні аспекти становлення ціннісного ставлення молоді до оточуючих та її морального розвитку, сутність кожного етапу морального вибору, його психологічні детермінанти. Продемонстровано порівняльний кількісний та якісний аналіз впливу моральних цінностей на етапи вибору в експериментальній групі. За допомогою методів математичної статистики встановлено кореляційні взаємозв’язки між моральними цінностями та етапами морального вибору, які відображають певні зміни між показниками до та після проведення розвивальної програми для юнаків та дівчат. Прослідковується, що у процесі виконання різних психологічних завдань у молодих людей активізувався розвиток моральних цінностей, що підвищило ефективність засвоєння моральних знань та саморегуляцію поведінки. Найбільш дієвим способом підвищення рівня моральних знань особистості та розвиток здібностей щодо їх застосування у власному моральному досвіді виявилось вирішення моральних дилем. Останні дозволили створити максимально реальні умови складної ситуації, опинившись у якій, юнаки та дівчата актуалізували свої моральні цінності та здійснювали самостійний, усвідомлений моральний вибір. Доведено, що окреслені зміни підтвердили вплив психологічних детермінант на етапи морального вибору. Це дозволятиме більш глибоко занурюватися у специфіку здійснення морального вибору та актуалізувати процес розвитку моральної свідомості молоді. Водночас відмічено, що у певної частини досліджуваних не активувався процес засвоєння моральних цінностей, на основі яких здійснюються етапи морального вибору. Відповідно, перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у дослідженні психологічних механізмів розвитку моральних цінностей, розробці та впровадженні дієвих методичних рекомендацій для психологів та педагогів, які сприятимуть активізації становлення моральних цінностей в особистості юнацького віку.

Література

  1. Бех, І.Д. (2005). Ціннісно-орієнтовані методологічні конструкти у сучасному виховному процесі. Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України. Збірник наукових праць Луганського державного інституту культури і мистецтва, 3, 21–26.
  2. Боришевський, М.Й. (2003). Ціннісні орієнтації в особистісному становленні сучасної молоді. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 9(13), 26–37.
  3. Булах, І.С. (2003). Психологія особистісного зростання підлітка. (Монографія). (с. 27-36). Режим доступу : https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35277/Bulakh%20Iryna%20Serhiivna.pdf?sequence=1
  4. Максименко, С.Д. (2003). Особистість: проблема структури (генетичний аспект). Актуальні проблеми сучасної української психології. Наукові записки Інституту психології ім Г.С. Костюка АПН України, 4, 10–16
  5. Павелків, Р.В. (2018). Рефлексія як психологічний механізм моральної саморегуляції поведінки особистості. Психологія: реальність і перспективи, 11, 5–10. Doi:  https://doi.org/10.35619/prap_rv.vi12.1
  6. Павлик, Н.В. (2015). Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці. (Монографія). ( с. 153-156). Київ : Логос.
  7. Сокол, Л.М. (2006). Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка. (Дис. кандид. психол. наук). Київ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають