Про нас

Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Збірник статей

Українське рецензоване друковане наукове фахове періодичне видання 

Видавець: Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова) / Міністерство освіти і науки України

Офіс редколегії: кафедра фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва (факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського) УДУ імені Михайла Драгоманова. 

Web-сторінка засновника і видавця: Наукові збірники (npu.edu.ua) 

Тематика: мистецька освіта; педагогіка мистецтва
Науково-дослідна спеціалізація: навчання школярів мистецтву; освіта вчителів мистецьких дисциплін
Проблематика: концептуальні питання порівняльно-педагогічних аспектів мистецької освіти (історія, сучасність, теорія та методологія); новтні освітні арт-методики та технології навчання; мистецькі дисципліни у школі; педагогічна майстерність вчителів мистецьких дисциплін; естетичне виховання та художня компетенція учнівської молоді.

 УДК: 37.01:7(06)

Мова видання: українська
Інші мови:
англійська, російська (анотації та література)

Дата заснування: 2004
Статус: продовжується 
Періодичність: 2 на рік (червень, грудень)
Порядок оприлюднення: схвалюється рішенням Вченої ради УДУ імені Михайла Драгоманова (НПУ імені М.П.Драгоманова) на основі рецензій незалежних експертних оцінок профільних фахівців. 
Цільове призначення: збірник науковий 
Тип: друковане видання
Місце видання: Київ, Україна 

Країна розповсюдження: загальнодержавне 

Умови розповсюдження: безоплатно 

Політика відкритого доступу: підтримується, за з метою глобального обміну знаннями, із зазначенням всіх вихідних даних кожної статті автора