ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ОБРАЗ ТІЛА» У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2023.21(66).05

Ключові слова:

образ тіла, ідентичність, самооцінка, самосвідомість, соціальна адаптація, сприйняття, тілесна карта, тілесна схема.

Анотація

Мета. У статті здійснюється теоретичний аналіз основ розуміння поняття «образ тіла» у психологічній науці. Складний психологічний конструкт, який називається образом тіла охоплює такі аспекти, як сприйняття, почуття, думки та переживання, що стосуються власного тіла. За допомогою методів теоретичного аналізу (аналіз, порівняння та узагальнення) проведено огляд теорій різних науковців, що внесли свій вклад у розуміння цього поняття в психологічній науці. Значна увага зосереджується на аналізі досліджуваного феномена у таких підходах як когнітивний, психоаналітичний та гуманістичний. Визначено, що когнітивний підхід вивчає особливості того, як люди обробляють інформацію про своє тіло, психоаналітичний підхід досліджує рівень психіки, на якому розвиваються усвідомлене уявлення про власне тіло, а гуманістичний підхід пропонує самоактуалізацію та трансцендентність відповідно своєї тілесності. Розглядається взаємозв’зок образу тіла з самоідентичністю, самооцінкою та соціальною адаптацією особистості, розкриваються наслідки його викривлення або спотворення. Доведено, що існує ризик розвитку різних психічних та фізичних проблем, таких як депресія, тривожність та розлади харчової поведінки, в процесі яких у людини формується негативний образ тіла. У статті підкреслюється важливість урахування складної взаємодії психологічних, соціальних та культурних факторів при формуванні нашого сприйняття та відношення до свого тіла. Автори додають свій внесок у розвиток досліджень з цієї теми, яка має велике значення для практичної психології та допомоги людям, які стикаються з проблемами сприйняття та прийняття свого фізичного Я. Проведене теоретичне дослідження є корисним для науковців, студентів, практикуючих психологів та психотерапевтів. Воно дозволяє отримати загальне уявлення про особливості дослідження поняття «образ тіла» у психологічній науці, ознайомитись з науковими доробками вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених вивченню заявленої проблематики та визначити, які виклики стоять перед психологами. Отже, інформація надана у статті допоможе краще зрозуміти розвиток психологічної науки в контексті проблеми тілесності.

Література

  1. Нечитайло, Т.А. (2010). Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці. (Автореф. дис. канд. психол. наук). Київ.
  2. Cash, T.F., Santos, M.T., & Williams, E.F. (2005). Coping with body-image threats and challenges: Validation of the Body Image Coping Strategies Inventory. Journal of psychosomatic research, 58(2), 190–199.
  3. Clark, A. (2008). Where brain, body and world collide. Material Agency: Towards a non-anthropocentric approach, 1–18.
  4. Gallagher, S. (1995). Body schema and intentionality. The Body and the Self . In J. Bermúdez,
    Eilan, & A. J. Marcel (Eds.). (pp. 225–244). Oxford University Press.
  5. Gallagher, S. (1986). Body image and body schema: A conceptual clarification. The Journal of mind and behavior, 7(4), 541–554.
  6. Goffman, E. (1956). The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.
  7. Jacobson, H.L., Hall, E.L., & Anderson, T. (2013). Theology and the body: Sanctification and bodily experiences. Psychology of Religion and Spirituality, 5, 41–50. http://dx.doi.org/10.1037/a0028042
  8. Lacan, J. (2006). Presentation on psychical causality. In Écrits: The first complete edition in English, 123–158.
  9. Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370–396.
  10. Merleau-Ponty, M., & Smith, C. (1962). Phenomenology of perception. London : Routledge.
  11. McComb, S. E., & Mills, J. S. (2020). A systematic review on the effects of media disclaimers on young women’s body image and mood. Body Image, 32,34–52. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.10.010
  12. Piaget, J. (2003). The psychology of intelligence.
  13. Rogers, C.R. (1995). On becoming a person: A therapists view of psychotherapy. Houghton Mifflin Harcourt.
  14. Rossi, E., & Cheek, D. (1994). Mind-Body Therapy: Methods of Ideodynamic Healing in Hypnosis. New York : WW Norton.
  15. Shannon, A., & Mills, J.S. (2015).  Correlates, causes, and consequences of Fat Talk: A review. Body Image, 15, 158–172. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.09.003
  16. Schilder, P. (1999). The image and appearance of the human body. London : Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315010410
  17. Titchener, (1902). Experimental psychology. Handbook of laboratory practice. (Vol. 1). New York : MacMillan & Co., Ltd.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-29