ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СИТУАЦІЯ КЛІЄНТА ЯК ПІДМУРОК У ПРОВАДЖЕННІ ПСИХОСИНТЕЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2022.19(64).05

Ключові слова:

екзистенційна ситуація, особистісний психосинтез, духовний психосинтез, розототожнення, свідоме Я, Вище Я, подвійність.

Анотація

У статті здійснено теоретико-методологічне дослідження проблеми екзистенційної ситуації клієнта в практиці психосинтезу. Встановлено, що екзистенціальна ситуація клієнта презентована в психосинтезі як процес структурування його життєвого досвіду внаслідок суб’єктно-орієнтованої психотерапевтичної співпраці. За одинадцятьма критеріями авторами запропоновано змістові компоненти екзистенційної ситуації, які виявляються та змінюються в процесі психотерапії. Наголошено, що в основі початкування психосинтезу лежить орієнтація клієнта на його свідоме Я, екзистенція якого постає завдяки розототожненню з будь-яким змістом свідомості. Особливе значення надається синтетичній функції свідомого Я як проєкції Вищого Я. Поняттям Вищого Я в психосинтезі описується проблема духовних запитів клієнта загалом та самореалізації зокрема. Зазначено, що в практиці психосинтезу робота фахівця вимагає систематичного самопсихосинтезу. Уточнено психологічний зміст явища подвійності як основного суб’єктивного чинника, що блокує співпрацю обох учасників психотерапії. Натомість фахівцю пропонується розвивати неподвійне ставлення як переважно особистісну, а не лише професійну властивість. Встановлено, що спеціальна методологія психосинтезу представлена чотирма його етапами, що відповідають завданням психотерапії. Зміна екзистенційних ситуацій клієнта відображається в свідомості клієнта як можливість змінити власну особистість, що базується на розототожненні та передбачає два рівні психосинтезу – особистісний та духовний. Духовний психосинтез проводиться на основі вивчення духовних переживань клієнта, з урахуванням кризових етапів його духовного розвитку та лише після досягнення ним особистісного психосинтезу. Констатовано, що в конкретній методології обох рівнів психосинтезу психотерапевту варто спиратись на вибір найбільш доцільних технік та прийомів з урахуванням актуальних запитів клієнта. Цей вибір органічно включається в екзистенційну ситуацію безпосередньої роботи з клієнтом «тут і зараз».

Література

 1. Кучеренко, Є. (2018). Психосинтез: теорія і практика психотерапії : навчально-методичний посібник. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ».
 2. Максименко, К. (2015). Сопоставительный анализ личностно-ориентированных психотерапевтических подходов. Проблеми сучасної психології, 29, 397–409.
 3. Маслоу, A. (1999). Новые рубежи человеческой природы. (Г. Балл & А. Попогребский перекл. з англ.). Москва : Смысл Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/masla03/txt11.htm
 4. Шапар, В.Б. (Ред.). (2009). Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. Харків : Прапор.
 5. A Conversation about Subpersonalities with Assagioli (2020). ( Symons, Trans.).Режим доступу: https://kennethsorensen.dk/en/a-conversation-about-subpersonalities-with-assagioli 
 6. Assagioli, (1974). Psychosynthesis. A Manual of Principles and Techniques (A Collection of Basic Writings) (An Esalen Book). New York : Viking Compass Edition.
 7. Assagioli, (2021). Psychosynthesis and Parapsychology. In K. Sørenthen (Ed.). Kentaur Publishing.
 8. Assagioli, R. (2022). A collection of articles. In K. Sørenthen (Ed.). Kentaur Publishing.
 9. Dialogue with Assagioli, by Marta Crampton. (2018). Режим доступу: https://kennethsorensen.dk/en/dialogue-with-assagioli
 10. Freud, , & Jung, C.G. (1975). Correspondance. (T. 1, 1906–1909), Traduit par R. Fivaz-Silbermann. Paris : NRF Gallimard.
 11. Problems are not solved they are forgotten, by Piero Ferrucci and Diana Whitmore. (2020). Режим доступу: https://kennethsorensen.dk/en/problems-are-not-solved-they-are-forgotten
 12. Psychosynthesis training with Assagioli. (2020). (G. Symons, Trans.). Режим доступу: https://kennethsorensen.dk/en/psychosynthesis-training-with-assagioli
 13. Sørenthen, K. (2019). The Seven Types: Psychosynthesis Typology; Discover Your Five Dominant Types. Kentaur Publishing.
 14. The Rebirth of the Soul, interview with Roberto Assagioli, by Stuart Miller, August 1973. (2017). Режим доступу: https://kennethsorensen.dk/en/the-rebirth-of-the-soul-interview-with-roberto-assagioli

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30