Том 22 № 29 (2020): НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 29: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 143 с.

Опубліковано: 2021-04-08

Весь випуск