ОСОБЛИВОСТІ СТІЙКОСТІ ДО БОЙОВОГО СТРЕСУ У МОБІЛІЗОВАНИХ ЧОЛОВІКІВ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series12.2024.23(68).08

Ключові слова:

стрес, стресостійкість, бойовий стрес, готовність до бойового стресу, поведінкова регуляція, моральна нормативність, суїцидальний ризик, військово-професійна спрямованість.

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблеми розвитку стійкості до бойового стресу у мобілізованих чоловіків. Зважаючи на сучасну ситуацію воєнного стану в Україні, вкрай важливо розкрити специфіку феномену стійкості до бойового стресу з метою розробки психологічних методів його розвитку й оптимізації. На підставі аналізу закордонних та вітчизняних науковців було окреслено основні прояви стресостійкості як властивості особистості, інтегративної властивості та індивідуальної здатності. Визначено фізіологічні й особистісні особливості, які забезпечують стресостійкість людини. Окреслено складові компоненти стресостійкості, які виступають підґрунтям для опанування навичками саморегуляції та забезпечують людині успішне досягнення цілі в складній ситуації. Проаналізовано особливості стійкості до стресу у чоловіків, які знаходяться на етапі мобілізації до служби в армії. За результатами емпіричного дослідження зафіксовано залежність розвитку рівня стійкості до бойового стресу від періоду мобілізації. Зокрема, констатовано, що чоловіки, які були призвані в перший рік війни в Україні, виявляють вищий рівень працездатності в умовах стресу. У них більш яскраво виражена толерантність до навантажень, вони демонструють достатній рівень адаптивності у новому соціальному оточенні, колективі, вищу ефективність у побудові взаємостосунків. Тоді як, у мобілізованих чоловіків на другому році війни визначено вищу моральну нормативність та готовність підпорядковуватись соціальним нормам, а також, нищий рівень суїцидального ризику. Виявлено статистично значущу розбіжність між взаємозв’язком рівня готовності до бойового стресу та поведінковою регуляцією і моральною нормативністю. Перспективами подальших наукових розвідок визначено необхідність проведення більш широкого дослідження впливу на рівень стійкості до бойового стресу таких чинників як: вік, професійна ідентичність та рід зайнятості, сімейний стан мобілізованих.  

Література

 1. Агаєв, Н.А., Кокун, О.М., Пішко, І.О., Лозінська,Н.С., Остапчук, В.В., & Ткаченко В.В. (2016). Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців. Методичний посібник. Київ : НДЦ ГП ЗСУ.
 2. Блінов, О.А. (2017). Психологічний захист від бойового стресу в збройних силах провідних країн світу. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 38, 38–52.  Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/344932267.pdf
 3. Вовк, А.О. (2017). Індивідуально-стильові особливості спілкування, пізнання, діяльності та подолання складних життєвих ситуацій як чинники стресостійкості ветеранів АТО. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання, 154–166.
 4. Гаркуша, І.В., & Кайко, В.І. (2019). Детермінанти стійкості військових ЗСУ до бойового стресу. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 1(7), 61– 68.Режим доступу:https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2019/1/9.pdf
 5. Єрмакова, А.С., & Скориніна-Погребна, О.В. (2016). Стрес як актуальна проблема емоційної сфери осіб, що знаходяться в зонах підвищеного ризику. Проблеми екстремальної та кризової психології, 20, 56–63.  Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/451/1/Ermakova_Skorynina-Pogrebna.pdf
 6. Когут, О.О. (2019). Структурний аналіз психологічних складових стресостійкості патрульних поліцейських. Правовий часопис Донбасу, 2, 158–164.Режим доступу: https://ljd.dnuvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/01/22-kogut.pdf
 7. Когут, О.О. (2020). Стресостійкість особистості в екстремальних умовах. Psychological journal, 6(3), 65–73. Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/
  viewByFileId/1343520.pdf
 8. Кокун, О.М., Мороз, В.М., Пішко, І.О., & Лозінська, Н.С. (2021). Формування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до виконання завдань за призначенням під час бойового злагодження. Методичний посібник. Київ : 7БЦ. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/726799/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A2_ISBN.pdf
 9. Приходько, І. (2018). Система профілактики та контролю бойового стресу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія:Психологія,1. Режим доступу: https://books.ndcnangu.co.ua/statti_NDL_3/Vnadpn_2018_1_13.pdf
 10. Приходько, І.І. (2018). Профілактика бойового стресу у військовослужбовців. Тези міжнародної науково-практичної конференції «Бочаровські читання» (м. Харків, 13 квітня 2018 р.), (c. 216-219 ) Харків : ХНУВС. Режим доступу:  https://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/13_04_2018/pdf/53.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31