ПРОЦЕСНИЙ, ЗМІСТОВНИЙ ТА КОНТЕКСТНИЙ ПІДХОДИ ДО КАР’ЄРНОГО ВИБОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series12.2024.23(68).07

Ключові слова:

кар’єрний вибір, професійна поведінка, процес кар’єрного вибору, контекст кар’єрного вибору, професійний розвиток.

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу ключових підходів, які впливають на прийняття кар’єрних рішень: процесний, змістовний та контекстний. Розкрито особливості взаємодії зазначених підходів та їх вплив на формування кар’єрних траєкторій особистості в умовах сучасного ринку праці. Значна увага приділяється аналізу того, як ці підходи можуть співпрацювати або, навпаки, вступати в конфлікт, створюючи унікальний набір викликів та можливостей для кожного індивіда. Метою дослідження є глибоке розуміння взаємодії між процесним, змістовним та контекстним підходами до кар’єрного вибору та визначення їх впливу на процес прийняття кар’єрних рішень. Для досягнення мети використано глибокий аналіз наукової літератури, включаючи огляд теоретичних рамок, аналіз емпіричних досліджень та концептуальних моделей. Систематизовано існуючі знання та означено перспективні напрямки для подальшого вивчення процесних, змістовних та контекстних аспектів у сфері кар’єрного розвитку. Виявлено, що інтегроване застосування процесного, змістовного та контекстного підходів до кар’єрного вибору забезпечує більш глибоке та всебічне розуміння кар’єрного розвитку індивідів. Констатовано, що взаємодія між цими підходами може сприяти ефективнішому виявленню професійних інтересів та цілей, а також кращому розумінню контекстуальних бар’єрів та можливостей. Також було виявлено потенційні конфлікти між внутрішніми переконаннями індивідів та зовнішніми обмеженнями, що вимагає гнучкого підходу в процесі кар’єрного консультування. Підкреслено критичну необхідність інтеграції процесного, змістовного та контекстного підходів для покращення процесу прийняття кар’єрних рішень. Встановлено, що ця інтеграція сприяє глибшому розумінню особистісних характеристик, інтересів та контекстуальних обмежень, з якими стикаються індивіди. Наголошується актуальність розробки комплексних інструментів оцінки та інтервенцій, які б враховували усі аспекти кар’єрного вибору, що відкриває нові перспективи для подальших досліджень у цій галузі.

Література

 1. Лозовецька, В. (2019). Фактори та проблеми, що впливають на кар’єрний розвиток сучасної особистості. Молодь і ринок, 9, 44–50. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_9_10
 2. Фрадинська, А. (2010). Свідомий вибір професії як головна проблема сучасної молоді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна, 2, 135–139.
 3. Bimrose, J., & Mulvey, R. (2015). Exploring career decision-making styles across three European countries. British Journal of Guidance & Counselling, 43(3), 337–350.
 4. Blustein, D.L., Kenny, M.E., Di Fabio, A., & Guichard, J. (2019). Expanding the impact of the psychology of working: Engaging psychology in the struggle for decent work and human rights. Journal of Career Assessment, 27(1), 3–28. https://doi.org/10.1177/1069072718774002
 5. Byington, E.K., Felps, W., & Baruch, Y. (2019). Mapping the Journal of Vocational Behavior: A 23-year review. Journal of Vocational Behavior, 110, 229–244.  https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.07.007
 6. Gati, I., & Asher, I. (2001). Prescreening, in‐depth exploration, and choice: From decision theory to career counseling practice. The Career Development Quarterly, 50(2), 140–157.
 7. Gati, I., Gadassi, R., & Shemesh, N. (2006). The predictive validity of a computer-assisted career decision-making system: A six-year follow-up. Journal of Vocational Behavior, 68(2), 205–219.
 8. Gottfredson, L.S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. Journal of Counseling Psychology, 28(6), 545–579. https://doi.org/10.1037/0022-0167.28.6.545
 9. Hirschi, A. (2018). The fourth industrial revolution: Issues and implications for career research and practice. The Career Development Quarterly, 66(3), 192–204. https://doi.org/10.1002/cdq.12142
 10. Kahneman, D. (2011) Thinking, Fast and Slow, Macmillan. London.
 11. Krumboltz, J.D., Mitchell, A.M., & Jones, G.B. (1976). A social learning theory of career selection. The counseling psychologist, 6(1), 71–81.
 12. Kulcsár, V., Dobrean, A., & Gati, I. (2020). Challenges and difficulties in career decision making: Their causes, and their effects on the process and the decision. Journal of Vocational Behavior, 116, 103346. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103346
 13. Lent, R.W., & Brown, S.D. (2013). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of Counseling Psychology, 60(4), 557–568. https://doi.org/10.1037/a0033446
 14. Lent, R.W., & Brown, S.D. (2020). Career decision making, fast and slow: Toward an integrative model of intervention for sustainable career choice. Journal of Vocational Behavior, 120,Article 103448. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103448
 15. Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston : Houghton Mifflin.
 16. Sabates, R., Gutman, L. M., & Schoon, I. (2017). Is there a wage penalty associated with degree of indecision in career aspirations? Evidence from the BCS70. Longitudinal and Life Course Studies, 8(3), 290–301.
 17. Sampson, J. P., Jr., Reardon, R. C., Peterson, G. W., & Lenz, J. G. (2004). Career counseling and services: A cognitive information processing approach. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole.
 18. Super, D.E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8(5), 185–190. https://doi.org/10.1037/h0056046
 19. Xu, H., & Bhang, C.H. (2019). The structure and measurement of career indecision: A critical review. The Career Development Quarterly, 67(1), 2–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31