РОЗУМІННЯ КАЗОК УЧНЯМИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ТА ІНТЕЛЕКТУ В ПАРАДИГМІ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • О.П. Круглик
  • О.С. Михайленко

Ключові слова:

казка, сприймання, розуміння, діти з порушеннями слуху та інтелекту

Анотація

У статті здійснений аналіз наявних в літературознавстві дискурсів щодо вивчення казки як
терапевтичного жанру. Висвітлюється роль жанру казки через унікальний навчально-виховний потенціал,
який доступний для сприймання та розуміння дітям з порушеннями слуху та інтелекту. Автори, спираючись
на українознавчі мовознавчі дослідження виокремлюють для вивчення генетичний зв'язок казки з давніми
формами оповіді, зокрема переходом міфів і легенд у казку за умов зміни культурної формації. Зафіксовані
елементи міфологічного, ритуально-обрядового, релігійного, історичного, соціального характеру, відголоски
давніх епох (зокрема культу предків, обрядів ініціації та жертвопринесення) в змісті казок. Аналізуючи сучасні
підручники, автори обґрунтовують доцільність застосування інноваційних методів научіння. Розкриваючи
природу казки, конструюючи загальний макет, дослідники акцентують увагу на художніх образах, психології характерів, художніх деталях казкового епосу, специфіці художньої форми. Послуговуючись комунікативною
лінгвістикою, автори статті спроектували на казку поняття психотерапії та психоаналізу.
Розкривається основа такого ліро-епічного твору через філософську думку і нейролінгвістичне
ієрархічне розуміння. Пояснюється в самій суті казки як твору багато явищ буття соціуму та природного
світу. Особливий акцент зроблений на процесах декодування і розкодування закладеного смислу казки через
вербальні та невербальні підходи. У статті автори обґрунтовують застосування знаково-піктографічних,
мультиплікаційних технологій для інтелектуального, комунікаційного та емоційного розвитку учнів з
порушеннями слуху та інтелекту під час вивчення казки.
Акцентується увага на тому, що не слід домагатися від учнів з порушеннями слуху та інтелекту
наукового визначення казки, замість цього діти мають усвідомити її зміст, зрозуміти діалоги, відтворити
події. У початкових класах учні з порушеннями слуху та інтелекту набувають загальних уявлень про казку, її
відмінностей від інших творів, навчаються аналізувати в розуміти його.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)