Редакційний штат

 

В. П. Андрущенко

 

доктор філософських наук, професор, академік НАПН України

(голова Редакційної ради);

В. І. Бондар

 

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Р. М. Вернидуб

 

доктор філософських наук, професор;

І. Г. Вєтров

 

кандидат історичних наук, професор;

І. І. Дробот

 

доктор історичних наук, професор;

В. Б. Євтух

 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

М. І. Жалдак

 

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

М. С. Корець

 

доктор педагогічних наук, професор;

Л. І. Мацько

 

доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;

В. М. Синьов

 

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Г. М. Торбін

 

доктор фізико-математичних наук, професор (заступник голови Редакційної ради);

М. І. Шут

 

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України.

 

 

Редакційна колегія серії:

 

В. В. Нечипоренко

доктор педагогічних наук, професор (комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Україна), головний редактор;

М. К. Шеремет

 доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна), відповідальній редактор;

В. М. Синьов

 доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

В.І. Бобрицька

доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Ю.А. Бондаренко

доктор педагогічних наук, професор (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна);

О.В. Гаврилов

кандидат психологічних наук, доцент (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна);

Л. Каліннікова-Магнуссон

доктор педагогічних наук із спеціальної освіти (PhD), старший викладач («Högskolan i Gävle», Академія освіти та економіки, м. Євле, Швеція);

О.П. Кивлюк

кандидат педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Є. Кулєша

доктор наук, професор (Академія спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської, м. Варшава, Польща);

В.В. Лобода

кандидат педагогічних наук, доцент (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна);

І.М. Ляхова

доктор педагогічних наук, професор (Запорізький державний медичний інститут, Україна);

Л.Л. Макаренко

доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

К. О. Островська

 доктор психологічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна);

О.Л. Позднякова

кандидат педагогічних наук, доцент (комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Україна);

С.Ю. Путров

кандидат педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Л. М. Руденко

 доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Є. П. Синьова

 доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Л.М. Співак

 доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Д.М. Супрун

доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

С. В. Федоренко

 доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Л. І. Фомічова

 доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна;)

А. Г. Шевцов

Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України (Головний науковий співробітник Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами);

Д. І. Шульженко

 доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна)