Про журнал

Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 8825 від 01.06.2004 р.) висвітлює актуальні проблеми наукових досліджень у галузі спеціальної освіти та спеціальної психології. Збірник містить широкий спектр наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі психопедагогіки, логопедії, сурдопедагогіки, тифлопедагогіки, ортопедагогіки, реабілітології, спеціальної психології та інклюзивної освіти.

Тематика: проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

Збірник входить до «Переліку наукових фахових видань України» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р.). Науковому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних, психологічних наук (012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта; 053 – Психологія), відповідно, у Часописі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Мова публікацій: українська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» виходить двічі на рік. Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Політика відкритого доступу

 Всі опубліковані матеріали розповсюджуються за ліцензією Creative Commons «Attribution-NonCommercial» 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Користувачі мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов'язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у збірнику наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія».