«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»: СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i32.1294

Ключові слова:

методика викладання соціально-політичних дисциплін, здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, комбінаторний підхід, традиційні, інноваційні активні й інтерактивні методи навчання

Анотація

У статті проаналізована специфіка викладання навчальної дисципліни «Методика викладання соціально-політичних дисциплін у закладах вищої освіти» на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія». З’ясовано, що майбутній викладач соціально-політичних дисциплін повинен оволодіти професійними компетентностями викладання у вищій школі, методикою підготовки і проведення навчальних занять з урахуванням закономірностей педагогічної та психологічної науки, вимог дидактики і власних наукових інтересів у контексті обраного фаху. Ключовим у викладанні дисципліни визначено виявлення закономірностей організації вивчення соціально-політичних дисциплін, а також зв’язок навчального матеріалу з політичною практикою сьогодення, позаяк він є важливим і суттєвим чинником закріплення та систематизації знань майбутнього політолога. Обґрунтовано, що для підвищення якості викладання соціально-політичних дисциплін й розвитку компетентності у майбутніх магістрів-політологів необхідно застосовувати професійно-орієнтовані методи навчання в ситуаціях, наближених до професійної реальності, а також практикувати використання інноваційних активних й інтерактивних методів викладання на основі комбінаторного підходу. Проаналізовано особливості проведення лекційних і практичних занять: усі завдання з різних тем корелюються з раніше виконаними роботами й доповнюють їх; більша частина завдань виконується в малих групах; передбачається обов’язкова презентація результатів досліджуваної проблематики з використанням творчого підходу.

Біографії авторів

Людмила Валюх, Рівненський державний гуманітарний університет

 кандидат історичних наук, доцент,

 доцент кафедри політичних наук,

Олександр Постельжук, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук

Галина Невинна, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук

Роман Михальчук, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри всесвітньої історії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Як цитувати

Валюх, Л., Постельжук, О., Невинна, Г., & Михальчук, Р. (2023). «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»: СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(32), 91–99. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i32.1294