ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О.Я. Стойка

Ключові слова:

цифрові і хмарні технології в освіті, штучний інтелект, процес цифрової трансформації, гібридне навчання, інформаційно-цифрова компетентність, дистанційні платформи

Анотація

У статті розглянуто цифровізацію професійної підготовки вчителів, яка стала значною тенденцією
останніх років. Висвітлено основні тенденції цифровізації професійної підготовки вчителів, а саме: 1) штучний
інтелект і адаптивне навчання; 2) персоналізація на основі даних; 3) впровадження онлайн-курсів та вебінарів; 4)
використання технології віртуального навчального середовища; 5) мережне і мобільне навчання; 6)
мікронавчання. Значну увагу у статті приділено вивченню поняття «штучного інтелекту», як однієї з основних
тенденцій, яка може відіграти вирішальну роль у покращенні якості професійної підготовки учителів. Для
розв’язання поставлених завдань та досягнення мети дослідження використовується комплекс загальнонаукових
методів: теоретичні: аналіз і синтез з метою визначення основних напрямів дослідження проблеми цифровізації
вищої освіти; класифікація та узагальнення з метою виокремлення в процесах і явищах тенденцій цифровізації
професійної підготовки вчителів; за декількома ознаками; опис фактичної інформації з метою аналітичної
інтерпретації та вивчення конкретних фактів і явищ; статистичної обробки результатів дослідження: для
кількісного та якісного отримання даних. Методологічна основа дослідження розкривається на філософському,
загальнонауковому, конкретно науковому та технологічному рівнях. На філософському рівні – концепції сучасного
розуміння освіти, її неперервності та людиноцентрованості; єдності теорії та практики, логічного та історичного в
умовах цивілізаційних змін. На загальнонауковому рівні – наукові положення педагогічної науки щодо
взаємозв’язку й зумовленості явищ реальної дійсності, зумовлені інформатизацією та цифровізацією суспільства.
Загалом цифровізація професійної підготовки вчителів дозволяє зробити її доступною, гнучкою і
персоналізованою. Визначені тенденції спрямовані на те, щоб надати вчителям знання та навички, необхідні для
підвищення ефективності освітнього процесу, який стає все більш цифровим і технологічним.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-11

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)